Zásadní nesouhlas odborů s vládním „úsporným balíčkem“ a „důchodovou reformou“ v té formě, jak byly předloženy veřejnosti!

Zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů, se včera, tj. v pondělí 15. května 2023 sešli ve Strakově akademii (Úřad vlády ČR – pozn. red.) na třetím letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartity, aby projednali návrh vládního „úsporného balíčku“ a „důchodové reformy“.

Hlavním tématem jednání sociálních partnerů byl tzv. ozdravný plán vlády Petra Fialy pro veřejné finance, který strany vládní koalice představili ve čtvrtek 11. května. Jak již v dřívějších informacích z vlády zaznělo, konsolidační baliček obsahuje 58 úsporných opatření, jejichž cílem je snížit deficit státního rozpočtu v letech 2024 a 2025 téměř o 150 miliard korun. Druhým hlavním bodem jednání tripartity byla připravovaná důchodová reforma, jejímž „cílem je zabránit zhroucení důchodového systému v ČR a zajistit i dalším generacím důstojné penze“.

Obhajoba vládního konsolidačního balíčku

„Jednali jsme se sociálními partnery v podstatě tři pracovní dny poté, co jsme vytvořili koaliční dohodu a představili veřejnosti naše kroky,“ konstatoval, na tiskové konferenci po jednání tripartity, premiér Petr Fiala„Ta opatření jsou důležitá, to jsme dnes znovu zdůraznili. Tempo zadlužování je hrozivé. Pokud bychom něco neudělali, pokud bychom, jak se říká, nešlápli na brzdu, tak schodek v příštím roce by byl vyšší o 94 miliard korun, v roce 2025 o 148 miliard, a to prostě není možné. Máme odvahu s tím něco udělat a ta opatření jsme představili,“ uvedl předseda vlády a zdůraznil, že větší část snížení schodku státního rozpočtu tvoří úspory na straně státu a jen menší tvoří zvýšení jeho příjmů.

Dále uvedl, že tzv. konsolidační balíček sníží deficit veřejných financí z 3,5 procenta HDP na 1,8 procenta HDP v roce 2024 a 1,2 procenta HDP v roce 2025. Nejvíce se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů, úspor na provozu státu a snížení platů ve veřejné sféře. „Za opatřeními jako vláda a vládní koalice, a to je důležité, stojíme a máme k nim silný mandát z voleb. Slibovali jsme občanům, že takováto opatření připravíme, a také jsme je připravili,“ připomněl premiér Fiala ve svém úvodním proslovu.

Podle premiéra Fialy konsolidační balíček rovněž zahrnuje změny na příjmové straně, jako je zvýšení DPH a zrušení daňových slev a výjimek nebo vyšší zdanění alkoholu a tabáku. Zlevnění by mělo naopak nastat u potravin a bydlení. V rámci úsporného balíčku dojde také ke zvýšení daně z nemovitosti a daně z příjmu právnických osob.

Premiér Petr Fiala se také zmínil o tom, že na jednání tripartity zazněly různé názory směrem ke konsolidačnímu balíčku, přičemž se, napříč spektrem účastníků, to je zaměstnavatelů a odborů, lišily v názorech, které kroky v rámci konsolidačního balíčku je vhodné přijmout, a které nikoliv. Poznamenal, že se tyto názory odlišovali i v rámci jednotlivých delegací. Proto také dále prohlásil: „Očekávali jsme, že proti našemu ozdravnému balíčku bude vyvíjen určitý tlak, a chápeme, že jsou tu hájeny určité konkrétní zájmy, ať už konkrétních sociálních skupin, nebo profesních skupin. Ale my stojíme za tím, že toho řešení je správné pro občany České republiky, pro Českou republiku, pro naši dobrou budoucnost, a že je po všech stránkách vyvážené,“ prohlásil předseda vlády, ve své reakci na výrazně nesouhlasné názory ze strany odborů, tak jak je odboráři během jednání tripartity dali najevo. „Znovu zdůrazňuji, že jsme hodně dbali na to, aby sociální balíček nezasáhl významně žádnou sociální skupinu a aby se těch nejohroženějších, nejzranitelnějších v naší společnosti dotkl co nejméně,“ dále k tomu poznamenal Petr Fiala

Druhým hlavním bodem jednání tripartity byla důchodová reforma, jejímž cílem, podle vlády Petra Fialy, je upravit výpočty věku odchodu do důchodu, změny valorizací již vyplácených penzí a úpravy pravidel pro předčasné odchody do důchodu. Jedním z cílů důchodové reformy je také zajistit vyšší důchody pro osoby samostatně výdělečně činné.

Premiér Petr Fiala také oznámil, že účastníci tripartity poděkovali za dlouholetou angažovanost při těchto jednáních místopředsedovi Rady hospodářské a sociální dohody ČR a prezidentu Svazu průmyslu a dopravy (SPD) ČR Jaroslavu Hanákovi, který končí ve své funkci prezidenta SPD ČR. Načež vzápětí dodal, že se také rozloučili i s předsedou Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým, který se pravidelně zúčastňoval jednání tripartity jako host, a který rovněž odchází z této své funkce.

Ocenění snahy vlády o konsolidaci veřejných financí

Poté se ujal slova prezident SPD ČR Jaroslav Hanák, který v úvodu svého vystoupení nejprve uvedl, že je dobře, že vláda přistoupila ke zpracování návrhu konsolidačnímu balíčku, protože je potřeba ekonomickou situaci u nás řešit. Ale, vzápětí však dodal, že Česká republika není na tom ekonomicky zase až ta špatně, protože se vcelku vyrovnává s těmi problémy, které v roce 2020 přinesla covidová pandemie a další následné problémy ekonomického charakteru, jako byl růst cen energií apod. V této souvislosti zároveň konstatoval, že hovoří za firmy, které, podle jeho názoru, tyto těžkosti a problémy ekonomiky nakonec zvládnou. Načež dodal, že česká ekonomika zvládla krizi v letech 2008 až 2012, zvládla dopady ekonomických opatření za bývalé vlády expremiéra Andreje Babiše, a rovněž i následující energetickou a ekonomickou krizi. Domnívá se tedy, že český průmysl, česká ekonomika současné problémy dokáže také překonat.

Ale, na druhé straně poznamenal, že přirozeně bude záležet na tom, jak tuto situaci dokáží zvládnout čeští politici. Dále poznamenal, že přijetím konsolidačního balíčku, se o to snaží. Na adresu současné vlády si však neodpustil kritickou poznámku, že mu vadí, že k projednávání tohoto balíčku ve vládě nebyli připuštěni její sociální partneři. Kriticky se vyjádřil na adresu této vlády v tom smyslu, že připravovaná opatření budou uplatňována v letech 2024–2025, zatímco by měly, podle něho, být uvedena v život již letos. Tedy, že již v letošním roce mohlo dojít k propouštění státních úředníků, mohly se omezit různé výdaje, zrušit agendy na ministerstvech apod.

Načež v průběhu tiskové konference, v souvislosti s kritikou vlády ze strany odborů za to, že neprojednávala přípravu úsporného balíčku se svými sociálními partnery, Jaroslav Hanák uvedl, že „zatím k žádnému věcnému dialogu nedošlo. Žádáme proto vládu o detaily návrhů a projednání některých opatření s dopadem na firmy a jejich konkurenceschopnost. Od vlády očekáváme dodržení standardního legislativního procesu, včetně řádného meziresortního připomínkového řízení a důkladného projednání našich připomínek. Na všech příslušných resortech by měla být neprodleně zahájena konstruktivní jednání se zaměstnavateli tak, aby došlo k jasnému vyhodnocení všech dopadů a praktických aspektů jednotlivých opatření,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Kritický názor odborů ke konsolidačnímu balíčku

Za odbory vystoupil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který velmi kriticky vyjádřil k tomu, že vláda svým sociálním partnerům nepředložila žádné relevantní podklady ke konsolidačnímu balíčku a důchodové reformě. Připomněl, že vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka měl za úkol, který dostal již v loňském roce, průběžně organizovat porady ekonomických ministrů za účasti sociálních partnerů, což se však stalo jen jednou. Sociální partneři tedy neměli žádnou příležitost tyto vládní materiály, které byly představeny vládou v minulém týdnu, připomínkovat. Předseda ČMKOS znovu zdůraznil, že odbory požadovaly, aby byly do těchto přípravných prací na tézích ekonomických opatřeních vlády, jak byly zpracovány vládou, zapojeny, což se však stalo až po roce! Takto, podle Josefa Středuly, nevypadá sociální dialog!

Poté měl předseda ČMKOS Josef Středula řadu kritických poznámek k úspornému balíčku. Zejména se kriticky věnoval návrhu vlády na zavedení daňových odvodů u zaměstnaneckých benefitů, jak to vlády v minulém týdnu prezentovala. Zdůraznil, že od s tímto navrhovaným daňovým zatížením pro zaměstnavatele zaměstnaneckých benefitů nesouhlasí. A to proto, že, podle průzkumu mezi odboráři, to nakonec povede ke zrušení zaměstnaneckých benefitů, protože se zaměstnavatelům již nebudou ekonomicky vyplácet. Podle něho to znamená praktickou likvidaci benefitů. Načež dodal, že toto opatření nebude řešit problémy veřejných financí, ale zhorší ekonomickou situaci zaměstnanců a jejich rodin. Mimochodem, k tomu můžeme poznamenat, že právě benefity jsou nedílnou součástí kolektivních smluv. Takže kromě zvýšení platů a mezd odbory těmito benefity zajišťují pro zaměstnance lepší pracovní podmínky.

Ostrá výměna názorů mezi Petrem Fialou a Josefem Středulou

V průběhu tiskové konference rovněž došlo na to, že premiér Petr Fiala označil stávkovou pohotovost odborů, kterou včera, před jednáním tripartity, vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů, za nezodpovědnou. Prohlásil, že k dialogu nepatří nátlakové akce, řekl předseda vlády po jednání tripartity s tím, že vláda není připravena ustupovat. „Jsme připraveni hájit naše názory a rozhodnutí. K dialogu ale nepatří nátlakové akce. Stávkovou pohotovost považujeme za nezodpovědnou,“ řekl Petr s tím, že koalice krokům odborů nerozumí.

Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly za situaci může extrémně špatná komunikace vlády. „Stávková pohotovost je legitimním právem odborů, jak dát jasně najevo náš pohled. K jednání jsme vyzývali půl roku. Vzneseme požadavky,“ uvedl Středula během tiskové konference. Načež dodal, že stávková pohotovost je legitimní právo odborů dát jasně vidět, jak se díváme na situaci, řekl. Další postup, podle něho, budou odbory zvažovat podle průběhu připomínkového řízení k připravovaným návrhům a podle přesného znění návrhů, které vláda musí teprve přepsat do legislativní podoby. V případě důchodů Josef Středula věří ve větší prostor pro debatu. Uvedl také, že někteří odboráři dnes dopoledne na společné poradě hovořili i o možnosti vyhlášení generální stávky.

Uvádíme v naší zprávě informace, které zazněly po včerejším jednání tripartity na následné tiskové konferenci, musíme připomenout, a to v souvislosti se zvažováním dalších kroků Českomoravské konfederace odborových svazů, že Asociace samostatných odborů vyzvala včera ČMKOS k tomu, aby se obě odborové centrály spojily k řešení situace u nás. Jde o to, že současná vláda ČR, ve své podstatě, ignoruje sociální dialog, a to zejména v situaci, kdy současné kroky vlády, které jsou nejhorší za posledních 20 let, dopadají nebývale tíživě na ekonomické a sociální postavení občanů České republiky. Logicky očekáváme vstřícnou reakci ČMKOS.