Český optický klastr a SP ČR chtějí větší podporu výzkumu

Vesmírné technologie, medicína, komunikace a další na první pohled nesouvisející obory sdružuje současná moderní optika, která má v České republice velkou a úspěšnou tradici. Spolupráci tuzemského optického průmyslu a vědeckých institucí rozvíjí úspěšně už několik let Český optický klastr. Jako zástupce průmyslového sektoru ale naráží na stejné problémy, které dlouhodobě řeší Svaz průmyslu a dopravy ČR.

opticky klastr2

Zástupci Českého optického klastru, který sdružuje a reprezentuje představitele výzkumu a průmyslu v optice, fotonice a příbuzných oborech, se spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR na prvním společném jednání shodli na nutnosti podpory aplikovaného výzkumu a dostatku kvalitní pracovní síly, včetně rozvoje technických oborů napříč českým školstvím. „Všichni sledujeme postupný odliv studentů z technických oborů. Minulý rok jsme v SP ČR dali dohromady projekt, kdy jsme ukazovali reálné platy technických absolventů, o kterých si většinová společnost stále myslí, že jsou nižší, než reálně jsou,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Spolu se svými kolegy dlouhodobě řeší téma nedostatku studentů na technicky zaměřených středních, vysokých, ale i základních školách. Právě v případě nejmladších žáků se SP ČR snaží navázat na někdejší školní dílny a v jejich moderní podobě dostat do škol předmět polytechnika na ZŠ, tedy vzdělávání poskytující základní povědomí o vědeckých principech a znalostech z technických oborů.

opticky klastr4
V krátkodobějším horizontu se při prvním společném setkání Českého optického klastru a Svazu průmyslu a dopravy ČR jejich zástupci také shodli, že Česko potřebuje zjednodušit administrativu pro přijímání odborných pracovníků ze třetích zemí mimo EU. Konkrétní stav a možnosti na jeho zlepšení představil vedoucí Oddělení zahraniční zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí Antonín Seidel. Podle něj u nás pracuje aktuálně zhruba 760 000 zahraničních zaměstnanců. Z Evropské unie přibližně 400 000, z nečlenských zemí pak 360 000 lidí. Pro zvýšení jejich počtu by se MPSV rádo zaměřilo například na země jižní Evropy s vyšší nezaměstnaností. Možností, jak tyto zaměstnance lákat do ČR, je pak podle MPSV několik: Program zaměstnanosti, Program pro usnadňování mobility a vládní programy ekonomické migrace.

Jak Svaz průmyslu a dopravy ČR jakožto největší zástupce českého byznysu, tak Český optický klastr jsou organizace, které mohou svým členům pomoci s administrací těchto možností s cílem co nejvíce urychlit nábor kvalitních odborníků ze zahraničí. SP ČR pak může na základě potřeb svých členů pomáhat se zainteresovanými ministerstvy tyto programy i nastavovat. „Cílem našeho klastru je zvyšovat popularitu oboru optika a tím pádem i získávat lidské zdroje. Dále společně objevovat a využívat obchodní příležitosti a v neposlední řadě podporovat vědu a výzkum a ukázat, že optika je high-tech obor. K tomu stejně jako my směřují i kolegové ve Svazu průmyslu a dopravy,“ shrnul Vítězslav Moťka, ambasador Českého optického klastru.

opticky klastr3
Český optický klastr zastupuje specializovaný segment českého průmyslu, který má ale velmi vysokou přidanou hodnotu. Výrobně podporuje industriální a spotřební optiku, včetně výroby čipů, světelnou techniku, vojenskou optiku, laserové technologie i vývoj a výrobu špičkových mikroskopů využívaných třeba při výzkumu rakoviny. Rozvoj všech těchto špičkových oborů je ale závislý na dostatku technických talentů v Česku a kvalitě inovačního prostředí. Podle zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, náměstka pro digitalizaci Petra Očka, by ke zlepšení inovační podpory mohly přispět právě klastry a svazy se svým nadstandardním přehledem a znalostí trendů, což se pozitivně promítá do fungování členských firem. „Podařilo se nám v SP ČR prosadit navýšení alokace v programu podpory TREND od MPO a Technologické agentury ČR, čímž se zvýšil počet firem, které dosáhly na financování aplikovaného výzkumu. Teď jsme také prosadili, aby se Rada pro výzkum, vývoj a inovace spolu s Ministerstvem financí, námi a dalšími zabývaly zatraktivněním daňových odpočtů pro projekty výzkumu a vývoje,“ doplnila na závěr Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ondřej Ševčík