SP ČR: Evropa musí být odolná, otevřená a konkurenceschopná

Šest týdnů před začátkem českého předsednictví v Radě EU představil Svaz průmyslu priority byznysu pro nadcházející období. Podle Svazu by se české předsednictví mělo zabývat například dalším rozvojem vnitřního trhu, dořešením mezinárodních obchodních dohod, energetickou bezpečností, otevřeností digitální ekonomiky nebo budoucností uprchlíků z Ukrajiny. Svaz průmyslu a dopravy rozdělil své priority do tří tematických pilířů s cílem vytvořit Evropu odolnou a otevřenou, udržitelnou a konkurenceschopnou s dynamickým trhem práce. Česká republika by měla následující měsíce maximálně využít a ovlivňovat legislativní návrhy, akcentovat a moderovat důležitá témata a ukázat ČR jako konstruktivního člena EU.

„Česká republika se ujímá předsednictví v Radě EU v situaci, kdy Evropa musí řešit nejenom dopady pandemie Covid-19, ale i následky ozbrojené agrese Ruska proti Ukrajině. Evropská unie proto musí přehodnotit své strategie a iniciativy a racionálně reagovat na stávající situaci. Po rychlém vyřešení humanitární krize musí přijít opatření střednědobého a dlouhodobého horizontu, aby se zajistila stabilita a ekonomická prosperita Evropy,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

TŘI PILÍŘE PRO BUDOUCNOST EVROPY

Svaz průmyslu roztřídil své priority pro nadcházející měsíce do tří pilířů. Jedním z nich je „odolná a otevřená Evropa“. SP ČR podporuje další rozvoj a upevňování vnitřního trhu Evropské unie. Například volný pohyb osob musí být zachován i v době krizí a jakékoliv výjimky musí být dočasné a dobře zdůvodnitelné.

„Jednotný trh opřený o princip čtyř svobod, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, je jedním z největších úspěchů evropské integrace. Potřebujeme otevřít další trhy se zbožím a službami, abychom plně využili ekonomický potenciál EU a vybudovali pevný základ pro konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku. Zásadní je také svoboda pohybu dat, která je nyní nejohroženější a proto se na ni musíme zaměřit,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Mezi priority CZ PRES patří podpora kandidátského statusu Ukrajiny a pokračování integrace zemí západního Balkánu do Evropské unie, která má významný politický, ekonomický, i bezpečnostní aspekt. „Podnikatelská komunita vidí v zemích západního Balkánu velký potenciál. Podporou členství v Evropské unii posílíme jejich směrování do atlantického, tedy ekonomicky a politicky více liberálního prostoru,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropa musí být také konkurenceschopná a udržitelná, což představuje druhý pilíř priorit SP ČR pro CZ PRES. Zajištění energetické bezpečnosti a postupná cesta ke klimatické neutralitě Evropy totiž musí zohledňovat dopady na konkurenceschopnost průmyslu. „Podporujeme diverzifikaci dodávek zemního plynu, společné nákupy plynu, výstavbu nových LNG terminálů a zajištění přepravních cest. Plán Green Dealu musí být nastaven realisticky s ohledem na současnou energetickou krizi a válku na Ukrajině,“ připomíná Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Během předsednictví se chce Svaz průmyslu zaměřit i na odolnost a otevřenost digitální ekonomiky. Toho Evropa dosáhne spojenectvím s důvěryhodnými partnery. Je třeba rozvíjet digitální partnerství s USA, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou nebo Izraelem. Modelem takové spolupráce by mohl být Trade and Technology Council mezi EU a USA, který by měl zvýšit vzájemnou důvěru a přinést spolupráci v oblasti regulace, standardizace a také výzkumu a vývoje nových technologií. V rámci unie bude potřeba dotáhnout také nová pravidla pro přístup, využití a bezpečnost dat generovaných v EU.

Plánovaná a částečně již probíhající digitální a zelená transformace naší ekonomiky přinese i změny na trhu práce. Ty budou vyžadovat rozvoj a podporu nových forem práce a nové dovednosti. Třetím pilířem SP ČR pro české předsednictví je proto „Evropa s dynamickým trhem práce“. „Firmy s obavami sledují další regulace, jako je evropská minimální mzda, transparentnost odměňování nebo směrnice ke slaďování pracovního a rodinného života. Zároveň upozorňují na trvale rostoucí administrativní zátěž s tím spojenou. EU by se nyní měla zaměřit na to, jak firmám složitou situaci usnadnit a řešit akutní otázky, jako je třeba zaměstnávání uprchlíků,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SVAZ PRŮMYSLU JE AKTIVNÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI JIŽ 30 LET

Svaz průmyslu a dopravy ČR díky svému silnému postavení v Evropě zastupuje své členy i na evropské úrovni. Podílí se na tvorbě evropské legislativy a směřuje diskuzi o významných evropských tématech. Svaz průmyslu je již od roku 1993 členem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope a své zastoupení má také v CEBRE – České podnikatelské reprezentaci při EU.

Svaz průmyslu je velmi aktivním členem BusinessEurope, kromě stálé delegátky v Bruselu Jany Hartman Radové, která je zároveň předsedkyní Výboru pro vnitřní trh, má zastoupení i v nejvyšších orgánech této organizace. Radek Špicar, viceprezident SP ČR, je od ledna letošního roku viceprezidentem BusinessEurope, a generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová je členkou výkonného předsednictva. 

„Díky úzké spolupráci se státní správou a jednotlivými ministerstvy se chceme podílet na tom, aby Česká republika během předsednictví přispěla k řešení současné bezpečnostní, energetické a humanitární krize a k vytváření podmínek pro růst, konkurenceschopnost a prosperitu Evropy. V následujícím půlroce máme jedinečnou možnost ukázat, že jsme konstruktivním členem EU, tak bychom tuto příležitost měli využít naplno,“ dodává Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VZNIK PRIORIT SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR formuloval své základní priority pro nadcházejících šest měsíců na základě programového prohlášení SP ČR, programového prohlášení vlády i avizovaných priorit České republiky. Zástupci největšího podnikatelského a zaměstnavatelského svazu v České republice kladou důraz na posílení evropské odolnosti při zachování její otevřenosti, zabezpečení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje Evropy, stejně jako dalšího rozvoje dynamického trhu práce.

Kompletní znění priorit SP ČR pro předsednictví ČR v Radě EU naleznete zde

Dalš podrobnosti o předsednictví ČR v Radě EU naleznete ve speciální sekci na webu SP ČR.