Chceme zachovat hodnocení společné části maturitní zkoušky

Jaké změny novela přináší

Novela maturitní vyhlášky reaguje na nedávné změny školského zákona. Tedy na omezení rozsahu státní části maturity na didaktické testy a vypuštění povinné maturitní zkoušky z matematiky. Hodnocení maturantů v didaktických testech se nově převádí ze známky na hodnocení „prospěl/neprospěl“ a procentní vyjádření úspěšnosti.

Stanovisko a argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu je i nadále nespokojen s vypuštěním povinné maturitní zkoušky z matematiky. V období zásadních technických změn, pokročilé digitalizace a robotizace to bude dále snižovat mezinárodní konkurenceschopnost absolventů i celé ekonomiky.
  • Je nepřijatelné, aby se hodnocení studentů v testech redukovalo jen na „prospěl/neprospěl“ a je nutno zachovat nějakou kvantitativní hodnotu úspěšnosti, ať už ve formě známky, nebo procentního hodnocení.
  • Svaz upozorňuje na to, že je nejvyšší čas přejít od „středověké“ distribuce zadání v modrých bednách na zadávání a komunikaci online, v chráněném webovém prostředí.

Příloha: Připomínky SP ČR

Tereza Hejlová
kategorie Stanoviska SP ČR