Evropské odbory drtivou většinou podpořily zavedení evropské minimální mzdy

 
Drtivá většina evropských odborových svazů zastupujících 45 milionů pracujících hlasovala pro nový zákon EU na podporu spravedlivých minimálních mezd a kolektivního vyjednávání.
 
Po obsáhlé a otevřené diskusi podpořili členové Evropské odborové konfederace odborových svazů (EOK) výzvu k přijetí evropské směrnice většinou 85 % hlasů. Hlasování se zúčastnilo 87 národních odborových centrál z celé Evropy a 10 evropských odvětvových odborových federací.
 
Nyní je vyvíjen tlak na předsedkyni Evropské komise, Ursulu von der Leyen, aby splnila svůj slib, že do 100 dnů předloží návrh, který má „zajistit, aby měl každý pracující v naší Unii [nárok na] spravedlivou minimální mzdu“.
 
 
EOK využije mandát k tomu, aby vyzvala Komisi k předložení směrnice, která zajistí, že:
 
  • Členské státy nemohou stanovit své zákonné minimální mzdy pod hranici důstojnosti*
  • Bude konec nekalým praktikám, jako jsou srážky zaměstnavatelů ze zákonné minimální mzdy
  • Právo na kolektivní vyjednávání bude zaručeno, podporováno a chráněno v každém členském státě
 
Podpora odborů pro takovouto evropskou iniciativu je rovněž podmíněna zárukou, že členské státy, které v současnosti určují mzdy pouze prostřednictvím kolektivního vyjednávání, nikdy nebudou povinny zavést zákonný systém minimální mzdy.
 
Zástupkyně generálního tajemníka EOK Esther Lynch prohlásila:
 
„Stávající minimální mzdy ohrožují pracující chudobou v 17 členských státech – to je v rozporu se samotnou myšlenkou minimální mzdy.
Evropská komise má naprostou podporu evropských odborů pro směrnici, která ukončí tento skandál. Závazek k takovéto směrnici očekáváme od předsedkyně von der Leyen v projevu o stavu unie v polovině září.
 
Jakákoli směrnice musí rovněž pomoci pracujícím dosáhnout skutečně spravedlivých mezd tím, že zajistí, aby zaměstnavatelé a členské státy uznaly jejich právo na kolektivní vyjednávání, a zejména aby bylo zabráněno protiodborové činnosti.
 
Po poklesu ekonomické činnosti v důsledku protiepidemických opatření je činnost směremke zvýšení mezd zapotřebí více než kdy jindy, aby se zachránily miliony pracovních míst závislých na zvýšení ekonomické poptávky.“

* 60% mediánu A 50% průměrné mzdy (na základě hrubé národní mzdy na plný úvazek)
Kompletní odpověď EOK na konzultaci Komise ke spravedlivým minimálním mzdám: https://www.etuc.org/en/document/reply-etuc-2nd-phase-consultation-social-partners-fair-minimum-wages