Chorvatsko přebírá předsednictví EU

Předsednictví Evropské unie přebírá 1. ledna 2020 na další půlrok Chorvatsko. Jednou z jeho prirorit bude ekonomické propojování Evropy s inteligentní energetickou politikou a infrastrukturou.

Chorvatsko bude od 1. ledna 2020 zastřešovat společný projekt dalšího budování silnější a propojenější Evropy ve světě plném výzev. Tomu odpovídají i čtyři hlavní prioritní osy:

  • Evropa, která roste a vyvíjí se
  • Evropa propojená ekonomicky, s inteligentní energetickou politikou a infrastrukturou
  • Evropa ovlivňující globální scénu
  • Evropa, která chrání své občany

„Evropa je druhá největší ekonomika a podílí se na pětině globálního HDP. Nicméně v současné době plné technologických, geopolitických a demografických změn ekonomika EU a její trh práce čelí narůstající konkurenci, především ze strany USA a Číny,“ uvedl priority své země chorvatský premiér Andrej Plenković.

HR PRES sází na propojenost a ochranu, protože jen tak se může plně využít potenciál infrastruktury EU a jejích lidských zdrojů. Důležitá je i ochrana občanů. Předsednictví se proto speciálně zaměří na vnitřní bezpečnost a bude podporovat úzkou spolupráci členských států v boji proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz a financování terorismu. HR PRES podpoří i snahu o vytvoření funkční migrační politiky a zaměří se i na ochranu vnějších hranic. Z historických důvodů bude specifickou prioritou HR PRES i politika rozšíření EU a další perspektiva pro země Západního Balkánu. Silným impulsem by měl být Summit o Západním Balkánu plánovaný na květen 2020.

OČEKÁVÁNÍ EVROPSKÉHO BYZNYSU

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, adresoval svá očekávání v dopisu zaslaném premiéru Plenkovičovi. Zdůrazňuje v něm klíčovou úlohu HR PRES, které se ujímá vlády na samém začátku nového institucionálního cyklu 2019-2024 a má tedy možnost položit základy nové agendy EU. BusinessEurope vychází ze svých dvou strategických dokumentů – „Planeta, Lidé, Prosperita“ a „50 akcí, které je třeba podniknout v prvních 100 dnech“.

V dopise zdůrazňuje prioritní oblasti pro byznys:

  1. Jednotný trh, podporující inovace a poskytující flexibilitu pro byznys adaptovat se na změny a rozvoj nových byznys modelů
  2. Mezinárodní obchod, pokračovat v realizaci FTAs a reformách WTO
  3. Průmyslová politika
  4. Digitální ekonomika
  5. Better regulation
  6. Završení HMU, rychlé dotažení dohody o VFR 2021-2027

BusinessEurope cílí také na sociální oblast a rozvoj dovedností, překonání nedostatků na trhu práce a podporu mobility. Pozornost bude věnovat i environmentální a energetické politice, spotřebitelské politice a brexitu.

Vladimíra Drbalová

poradkyně prezidenta a GŘ SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

Příloha: Dopis BusinessEurope pro premiéra Plenkoviće

Související dokumenty:

kategorie BusinessEurope