Cizinci mohou nově setrvat v ČR do 16. září 2020

Na základě informace z resortů vláda 22. června 2020 vydala Usnesení o přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě s účinností od 17. července 2020, na jehož základě je možnost prodloužit povolení k zaměstnání u cizinců (krátkodobé pracovní vízum do 90ti dnů, sezónní zaměstnanci, mimořádné pracovní vízum), kterým bylo toto vízum vydáno před 12. březem 2020, a tito jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 16. září 2020.

Zaměstnavatel však musí splnit stanovené podmínky. A to, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby tento trval po dobu platnosti tohoto opatření. Po splnění těchto podmínek se doba platnosti povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. září 2020.

Gbelec Ondřej
kategorie Právní infoservis