Ve Svazu průmyslu vznikne nový Útvar digitální ekonomiky

Výkonný aparát Svazu průmyslu a dopravy České republiky čeká od 1. července 2020 několik změn. Zástupcem generální ředitelky bude hlavní ekonom SP ČR a ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek. Poradkyní generální ředitelky Svazu Dagmar Kuchtové se stane Jitka Hejduková, dosavadní ředitelka Sekce zaměstnavatelské. Současně na Svazu průmyslu vznikne nový Útvar digitální ekonomiky, který bude mít na starosti stále významnější pole digitalizace a její vliv na průmysl a hospodářství. Jeho ředitelem se stává dosavadní zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky Ondřej Ferdus.

Význam digitální ekonomiky ve světě neustále roste. Digitální transformace včetně zavádění prvků Průmyslu 4.0 je pro Českou republiku šancí k vnitřní modernizaci, přechodu na vzdělanostní ekonomiku a vzniku domácích inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou. I z těchto důvodů proto na Svazu průmyslu a dopravy vzniká od 1. července Útvar digitální ekonomiky. Bude nadále úzce propojen zejména se Sekcí hospodářské politiky, ale i s dalšími odbornými sekcemi, protože principy digitalizace zasahují prakticky do všech odvětví průmyslu a ekonomiky.

„Svaz průmyslu a dopravy se digitální ekonomikou zabývá dlouhodobě. S dalšími evropskými zaměstnavatelskými svazy například pravidelně řešíme, jak nastavit budoucí regulační rámec Evropské unie tak, aby nebránil rozvoji umělé inteligence a konkurenceschopnosti firem. Rostoucí význam digitální ekonomiky navíc potvrdila i současná koronavirová krize. Ukázala nám, že je potřeba na principech digitalizace neustále pracovat. Bez dobře fungující digitální ekonomiky není možné kvalitně a efektivně vykonávat práci z domova, na dálku řídit firmu nebo se digitálně vzdělávat,“ říká generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová.

Ředitelem Sekce digitální ekonomiky se stane Ondřej Ferdus, dosavadní manažer pro digitální ekonomiku a zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky. Od 1. července současně platí ve výkonném aparátu Svazu průmyslu a dopravy také dvě další personální změny. Poradkyní generální ředitelky bude nově Jitka Hejduková, která dosud vedla Sekci zaměstnavatelskou. Pozice zástupce generální ředitelky se ujme Bohuslav Čížek, hlavní ekonom SP ČR a ředitel Sekce hospodářské politiky.

kategorie Tiskové zprávy