Firma má světové jméno, její zaměstnanci provinční mzdy

Společnost Sellier & Bellot má pozoruhodnou, téměř dvě stě let trvající tradici a záviděníhodné renomé. Její střelivo nakupují lovci, sportovní střelci a ozbrojené složky po celém světě. Municí vyrobenou ve Vlašimi se střílí nejen v Evropě či Spojených státech, ale třeba i v Austrálii, Tanzanii, Keni, na Novém Zélandu, v Thajsku nebo Venezuele, či dokonce na Islandu.
 
Hlavní důvod úspěšného obchodního tažení po evropských trzích spočívá nejen v dlouhé tradici a kvalitní technologii. Stojí za ním také kvalitní a profesionální práce zaměstnanců. Těch má firma v současnosti kolem patnácti set. A zatímco výrobky z vlašimské muniční továrny kupují zákazníci i z nejvyspělejších zemí světa, mzdy zaměstnanců za vyspělým světem víc než pokulhávají.
 
„Například ženy, a těch tu pracuje určitě více než polovina, mají mzdy někde kolem 18 až 20 tisíci korun, přitom pracují i ve dvanáctihodinových směnách. Ani ostatní zaměstnanci ve výrobě nejsou nijak zvlášť dobře ohodnoceni,“ připouští předseda kováků v Sellier & Bellot Jaromír Srb. „Vzhledem k tomu, jakou má firma na trhu pozici a jakých hospodářských výsledků dosahuje, je tu určitě velký prostor pro lepší ohodnocení lidí nejen na mzdách, ale i v poskytování benefi tů. Snažili jsme se například prosadit zavedení příspěvku na penzijní připojištění, ale zatím jsme neuspěli, přestože tento benefit je už i v České republice běžný. Ale nevzdáváme to, věřím, že si lidi uvědomí, čeho bychom mohli dosáhnout, a vstoupí do odborů. A pokud snad někoho odrazuje to, že by musel platit členský příspěvek, tak to jsou opravdu zbytečné obavy. Co na příspěvcích zaměstnanci odborům zaplatí, to se jim bohatě vrátí v benefi tech, lepších pracovních podmínkách, a hlavně mzdách,“ ujišťuje Jaromír Srb.
 
Jednotlivci jsou pro firmy neviditelní
Odbory v muniční továrně Sellier & Bellot fungovaly dlouhá léta víceméně jen setrvačností. Se třiceti členy přežívaly z roku na rok. Před dvěma lety současný předseda Jaromír Srb, místopředsedkyně Jitka Janáčková a několik jejich kolegů rozvířili stojaté vody.
 
„Spousta zaměstnanců ani nevěděla, že tady nějaké odbory vůbec máme. Začali jsme se o to zajímat, zjistili jsme, že tady sice odbory jsou, ale podepisují se každý rok stejné kolektivní smlouvy, a to bylo všechno. Takhle to fungovalo roky,“ vzpomíná místopředsedkyně Jitka
Janáčková. „Proč jsem do odborů vstoupila? Protože je to správné. Pokud ve firmě nejsou odbory, vedení se s vámi jako jednotlivcem nebude bavit. Jednotlivec je sám o sobě pro firmu v podstatě neviditelný. Může jedině nadávat a stěžovat si v šatně nebo na chodbě, ale vůbec nic tím nevyřeší,“ konstatuje místopředsedkyně.
 
Profitují i ti, kteří odbory ignorují
Poté, co se řízení odborů chopili noví lidé, přibyly desítky nových členů. „Na jaře roku 2018 jsme zorganizovali členskou schůzi, na ní bylo odvoláno staré vedení a my jsme museli začít úplně od nuly. Hned v začátcích se nám přihlásilo 70 nových členů, z toho bylo vidět, že lidi
ve firmě změnu chtěli. Rok nám trvalo, než jsme všechno dali trochu dohromady, bylo to složité, a složité je to i teď. Není lehké po tak dlouhé době, po tolika letech, kdy se v odborech nic nedělo, něco změnit,“ vysvětluje předseda Jaromír
Srb.
 
„Mysleli jsme si, že nastartovat odbory a dostat je mezi lidi bude jednodušší. Rozhodně jsme ale během té doby dosáhli toho, že se s námi vedení normálně baví a o kolektivní smlouvě se nejdřív vyjednává, teprve pak se podepisuje. Problém je v tom, že my vyjednáme
kolektivní smlouvu pro všechny, ať v odborech jsou nebo nejsou. Ale všichni si musí uvědomit, že čím víc nás bude, tím líp se bude jednat. Jsou to jednoduché počty. A sama za sebe si myslím, že je to výhodné pro obě strany, nejenom pro zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele,“ argumentuje Jitka Janáčková.
 
Investice s garantovaným ziskem
Odbory ve světoznámé muniční firmě se snaží dobýt ztracený kredit. Po letech stagnace hledají odboráři ve vlašimské společnosti Sellier & Bellot způsob, jak získat další členy, aby mohli upevnit svou pozici pro vyjednávání s vlastníkem.
 
Podle předsedy kováků Jaromíra Srba by impulsem, který přivede do odborů nové členy, mohl být výsledek nedávno uzavřené kolektivní smlouvy. Ta lidem mimo jiné zajistila zvýšení mezd o 5 % s platností od 1. ledna. „Členství v odborech je pro zaměstnance něco jako
dlouhodobá investice se zajištěným výnosem,“ říká s lehkou nadsázkou předseda vlašimských kováků. „Kolektivní smlouvu jsme podepsali před dvěma a půl měsíci, a navíc v době pandemie, což je pro nás o to významnější, protože loni, i když tomu žádné objektivní příčiny nebránily, s námi vedení podepsat kolektivku nechtělo. Zaměstnancům se tak od ledna paušálně navýšila mzda o 5 %, zvýšil se i vánoční
příspěvek a příspěvek na dovolenou, pro matky samoživitelky jsme prosadili o den delší nárok na placené volno,“ vypočítává předseda ZO OS KOVO SELLIER & BELLOT, a. s., Vlašim to nejpodstatnější, co dohoda se zaměstnavatelem lidem přinesla. „Rozumím tomu, že by si lidi přáli, abychom pro ně vyjednali víc, a to je i naším cílem, ale je to i na nich, musí nás podpořit, vstoupit do odborů. Pak budou naše vyjednávací pozice stabilnější a můžeme se bavit o lepších podmínkách,“ uzavírá Jaromír Srb.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák