Členové Rady ČMKOS se vzájemně informovali o aktuálních dopadech koronavirové krize v jednotlivých odvětvích

Rada ČMKOS včera historicky poprvé jednala formou videokonference a řešila především problematika dopadů pandemie šíření koronaviru v České republice.

Předseda Josef Středula prezentoval další informace, které se týkají programu Antivirus. Dále velmi negativně hodnotil dohody zaměstnavatelů s odbory, kde došlo k dohodě o náhradě mzdy ve výši pouze 60% nebo nevýznamně vyšší. Velmi zásadní informací bylo zařazení Dg: COVID-19 k 25. 3. 2020 na seznam nemocí z povolání, kde bude muset být následně prokázána příčinná souvislost s výkonem práce (např. prokázaná kontaminace v zaměstnání).
Místopředsedkyně Radka Sokolová informovala o zrušení plánovaných akcí ČMKOS (Mezinárodní vzpomínkový den, Svátek práce – 1. května na Špilberku).
 
Následně ve svých příspěvcích pohovořili jednotliví členové Rady ČMKOS o aktuálním stavu ve firmách a organizacích kde působí. Akcent byl kladen na proces zásobování a distribuce ochrannými prostředky, aktuální počty nakažených zaměstnanců nebo v karanténě, ekonomická a organizační opatření, která se provedla v dohodě nebo i bez dohody zaměstnavatele a odborů.
 
Předseda ADP ve svém příspěvku informoval Radu o aktuálním stavu u Správy železnic, vyzdvihl uzavřené dohody, a také aplikaci preventivních opatření, která se prokazatelně osvědčují. V současné době je u Správy železnic 44 zaměstnanců v karanténě a osm pozitivních na COVID-19.
 
V závěru vystoupil Martin Fassman, hlavní ekonom ČMKOS, který shrnul poznatky z aktuální makroekonomické situace a predikoval další možný vývoj.
 
Další společné jednání členů Rady ČMKOS je plánováno na 17. 4. 2020.
 
 
  • Zdroj: Aliance drážního provozu
  • Zveřejněno: 07.04.2020
  •  Autor: Ing. Jan Zazvonil