Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanců

Zákoník práce nepřestal platit ani v době pandemie koronaviru COVID-19. Mnozí zaměstnanci kvůli zajištění péče o své pacienty a klienty dobrovolně dělají mnoho nad jeho rámec, za což si zaslouží poděkování a ocenění.
 
Na druhou stranu existují zaměstnavatelé, kteří na zaměstnance vyvíjejí nezákonný a nepřípustný nátlak, někdy je dokonce vydírají nebo jim vyhrožují.
 
Při řešení těchto problémů může být odborovým organizacím a jejich výborům velmi užitečná Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanců, kterou najdete na: https://ppropo.mpsv.cz/
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí