Co firmy čeká v roce 2022

 Již od nového roku si firmy musí dát pozor na novinky v oblasti energetiky, exportu nebo na novou minimální mzdu.

Náhrady nákladů za administrativu exekucí u zaměstnanců

Od 1. ledna 2022 si nově mohou zaměstnavatelé uplatnit paušální náhradu nákladů za provádění srážek ze mzdy ve výši 50 korun za jednoho zaměstnance v exekuci. Počet exekucí zaměstnance přitom nehraje roli. V praxi to znamená, že firma ze mzdy za leden srazí zaměstnanci požadovanou částku podle doručeného exekučního příkazu, z té si ponechá 50 korun a zbytek pošle exekutorovi. Pokud si zaměstnavatel částku neodečte, nárok na ni za daný měsíc zaniká. Společnost nemá povinnost si paušální náhradu uplatnit. Postup ale musí být vždy stejný vůči všem zaměstnancům v exekuci.

Minimální mzda bude 16 200 korun

Minimální mzda se zvýší z 15 200 na 16 200 korun. To zhruba odpovídá růstu o míru inflace. Firmy nesmí zapomenout úměrně zvýšit i minimální zaručenou mzdu v jednotlivých skupinách prací. V dělnických a operátorských pozicích v průmyslu bude minimální zaručená mzda ve 2. skupině 17 900 korun, ve 3. skupině 19 700 korun a ve 4. skupině 21 800 korun.

Nové povinnosti pro exportéry do Británie

Od začátku roku 2022 začnou platit plné celní kontroly a další povinnosti pro zboží překračující hranice mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Od nového roku platí také povinnost předběžného oznámení při dovozu zemědělských produktů do Británie. Dosud platila řada výjimek, v platnosti zůstávají již jen některé. Od 1. července 2022 začne platit také povinnost předkládat vývozní veterinární osvědčení a fytosanitární certifikace. Úřady budou provádět fyzické sanitární a fytosanitární kontroly na hranicích. Firmy budou muset předkládat prohlášení o bezpečnosti dováženého zboží.

Zákon o elektronických komunikacích zavede Evropský kodex pro telekomunikace

Novela Zákona o elektronických komunikacích usnadní změnu poskytovatele služeb elektronických komunikací, omezí marketingová volání, ale také umožní urychlit výstavbu vysokorychlostních internetových sítí. Svaz průmyslu novelu vítá a považuje ji za klíčovou pro rozvoj Průmyslu 4.0 a digitální ekonomiky v České republice.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

Novela zavádí s účinností od 1. ledna 2022 nástroje a opatření, které umožní Česku plnit evropské cíle pro podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030. Mimo jiné definuje nová schémata provozních podpor například pro nové a modernizované výrobny elektřiny a nové výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a nové výrobny biometanu. Dále zavádí pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010 sazbu odvodu z výkupní ceny nebo ze zeleného bonusu (tzv. solární daně).

Nový zákon upravuje přechod České republiky k nízkouhlíkové energetice

Nový nízkouhlíkový zákon má přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny. Jeho cílem je zajistit energetickou bezpečnost České republiky prostřednictvím výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách na území České republiky. Stát si v něm stanovuje cíl zvýšit podíl elektřiny z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné spotřebě energie. Zároveň ale zohledňuje zájem minimalizovat dopady opatření na ceny energií pro zákazníky v České republice.

Energetický zákon upravuje zprostředkovatelskou činnost

Novela energetického zákona upravuje od začátku roku 2022 zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích a podmínky pro vykonávání této činnosti. Také zavádí nová opatření na ochranu zákazníka a upravuje procesy pro řešení krizových situací v plynárenství, jako je mezinárodní pomoc a vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy.

Stát spustí jednotlivé operační programy financované z evropských fondů

Pro podnikatele bude nejdůležitější program OP TAK s alokací 79,3 miliard korun, dále OP Životní prostředí, OP JAK pro vzdělávání a výzkum, OP Spravedlivá transformace na řešení odklonu od spalování uhlí, OP Doprava, IROP a další. První programy by mohly být zahájeny na přelomu května a června 2022. V minulosti se však jejich start již několikrát posunul.

Novela zákona o bankách mění zdanění eurobondů

Od začátku roku 2022 musí podniky počítat se změnou úpravy osvobození úrokových výnosů u eurobondů od zdanění kvůli novele zákona o bankách. Osvobození od daně z příjmu zůstává u dluhopisů vydávaných v zahraničí českými daňovými poplatníky, ale mění se podmínky pro jeho uplatnění. Například daňoví nerezidenti, kteří jsou kapitálově spojeni s vydavatelem dluhopisů, si úroky odečíst z daní nesmí.

Posuny v dohodách o volném obchodu

Svaz průmyslu očekává, že v roce 2022 významně pokročí vyjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a Austrálií a EU a Novým Zélandem. Posunout by se měla také ratifikace vyjednaných dohod o volném obchodu mezi EU a Kanadou, Singapurem a Vietnamem, které zatím neratifikovaly všechny členské státy EU. EU a Čína by se měla dohodnout na textu investiční dohody, aby mohl být předložen ke schválení Radou EU a Evropským parlamentem.

 

Článek vyšel v časopise Spektrum 1Q/2022. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Spektrum