Co přineslo první jednání školské tripartity

První jednání školské tripartity se symbolicky uskutečnilo prvního února 2022 a vzhledem k pandemické situaci proběhlo formou on-line.

Na úvod ministr Petr Gazdík deklaroval, že si přeje, aby se tripartitní dialog ve školství  už od první schůzky stal  základem dobré spolupráce, který bude nacházet dobrá řešení pro vzdělávání v ČR i v této složité době. Přál by si, aby tripartita byla hlavně diskuzní platformou a to i kritickou, protože problémů bude mnoho. Ztotožnil se s tím, jak deklaroval předseda ČMOS PŠ František Dobšík i zástupce Svazu průmyslu ČR, aby školská tripartita fungovala doslova jako nastavené kritické zrcadlo k řešení problémů.

Programové prohlášení – kapitola vzdělávání

Pokud jde o Programové prohlášení vlády, ministr poděkoval za připomínky, uvedl, že se snažil vyjít vstříc všem podnětům, tak jak je vnímají členové tripartity a všechny klíčové návrhy byly do textu prohlášení zakomponovány. Za nejdůležitější označil změny rámcových vzdělávacích programů, Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, využití Národního plánu obnovy, kde vidí prostor využít finance ve prospěch české vzdělanosti, změny v doktorandském studiu a novelu zákona o pedagogických pracovnicích. 

Novela zákona o pedagogických pracovnících znovu do připomínkového řízení

František Dobšík požádal o plán legislativních prací a o vysvětlení, jaká je konkrétní představa MŠMT ČR o legislativním procesu novely zákona o pedagogických pracovnících. Ministr uvedl, že v nejbližší době bude rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení, protože text doznal změn oproti původnímu. Ten sice obsahoval mnoho dobrých podnětů poslanců, ale není totožný. ČMOS PŠ bude mít možnost ho připomínkovat.

Platy pedagogů

Ministr školství uvedl, že zatím vzhledem k nejasnosti sestavování státního rozpočtu nechce spekulovat s čísly a zdůraznil, že hledání úspor bude bolet, ale trend je, hledat úspory nejdříve v provozních nákladech ministerstva.  Zdůraznil, že na růstu platů pedagogů o 2 % se už nic nezmění. František Dobšík reagoval na slova ministra s tím, že v podstatě platy pedagogů nevzrostou o 2 %, ale o 1,6 % a pokud by vláda chtěla splnit své programové prohlášení a udržet platy pedagogů na 130 %, které jsou v současnosti na 120 % a letos klesnou o 4 %, tak by v roce 2023 musela jejich platy zvýšit o 10 %. Ministr P. Gazdík trval na tom, že navýšení bude činit 2 %, protože je třeba počítat s objemem 20 % nadtarifní složky platu.

Gazdík – platy nepedagogů nejsou důstojné!

Takto reagoval ministr školství na slova Františka Dobšíka, který školskou tripartitu seznámil s tristním odhalením, že 63 % nepedagogů je zařazeno v tarifech, které jsou pod úrovní minimální a zaručené mzdy a ředitelé je budou muset do její úrovně dorovnávat. Dostávají se do zoufalé finanční situace a jejich možný odchod ze školství může přinášet školám velké problémy. Ministr uvedl, že si je plně vědom, že jde o nedůstojné platy a bude usilovat o to, aby pro nepedagogy byla vytvořena samostatná platová tabulka.

Markéta Seidlová ke covidovým opatřením MŠMT a MZdr.

Místopředsedkyně ČMOS PŠ M. Seidlová požádala o zdůvodnění   nerovného postavení zaměstnanců mateřských škol a zaměstnanců základních a středních škol v hrazení karantény a izolace. S odůvodněním problematiky se odborový svaz písemně obrátil i na ministra zdravotnictví. Dále otevřela otázku testování v MŠ a problém rozdílného hrazení testů zaměstnancům základních a středních škol a mateřských škol. Náměstkyně ministra školství Pavla Katzová uvedla, že došlo k nápravě a úhrada testů z veřejného zdravotního pojištění je rozšířena na všechna školní zařízení. Od 31. ledna mohou zpětně (k 17.1.) žádat o úhradu z fondu prevence. Maximální výše testu je limitována 60 Kč. Na dotaz, proč nejsou testovány děti v MŠ, ministr sdělil, že testy nejsou určeny pro děti do 4 let.

Ministr Petr Gazdík poděkoval všem zaměstnancům školství za zvládání zatím nejnáročnější covidové situace. Představitel Sdružení soukromých škol Čech a Moravy Vladimír Kolder a Unie CESCHA Jiří Zajíček, podrobně informovali o komplikovaných problémech, které v současné době musí školy zvládat, kdy doslova nahrazují úlohu hygienických stanic, řeší problémy karantény učitelů, zaměstnanců, žáků, kombinování prezenční výuky s distanční. Všechny strany tripartity v této souvislosti uvítaly rychlé zavedení 10 dnů ředitelského volna.

Příští jednání školské tripatity – PT RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje by se mělo uskutečnit koncem března 2022.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství