Covid-19 citelně postihl ekonomiku cestovního ruchu

Cestovní ruch se v Česku v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství. Jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu země se propadl na 1,48 %, což ve finančním vyjádření představovalo 84,3 miliardy korun. Detailní pohled na ekonomické postavení odvětví přináší aktualizované časové řady „Satelitního účtu cestovního ruchu“.

Podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství činil 1,45 %. Meziročně se jednalo o dramatické snížení, neboť v roce 2019 stejný podíl dosáhl 2,76 %, tedy více než v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady. Výrazně se propadla produktivita celého odvětví,“ uvedl Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

V roce 2020 navštívilo Českou republiku 10,3 milionu zahraničních návštěvníků. Meziročně jich bylo o 72,4 % méně. Naopak čeští občané realizovali téměř 63 milionů cest v tuzemsku a 5,4 milionu cest do zahraničí.

Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 135,8 miliard korun. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2019 byl nicméně tento indikátor v meziročním srovnání o 127 % vyšší.

Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil 36 %, což bylo 49,0 miliard korun. Zbývajících 64 % finančních prostředků (86,9 miliardy korun) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.

Zaměstnanost v oboru činila 222,0 tisíce osob a meziročně se snížila o 7,3 %. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství poklesl na 4,16 %. V turismu tak pracoval každý čtyřiadvacátý Čech.

  • Zdroj: Český statistický úřad