ČSSZ vydala Zprávu o činnosti za rok 2020

Pandemie nemoci covid-19 si za rok 2020 vyžádala mnohá mimořádná opatření, na která musela rychle reagovat nejen celá společnost, ale také ČSSZ. Rok 2020, v němž si ČSSZ připomněla 30. výročí svého vzniku, byl pro ni zatěžkávací zkouškou.

To, že ji úspěšně zvládla, je důkazem, že se jedná o dobře fungující instituci, která dokáže reagovat na změny, čelit krizovým situacím a může se i v nelehké době spolehnout na své zaměstnance. Významnou roli v období pandemie sehrála eNeschopenka, která zásadně pomohla vyřešit situaci ve zdravotnictví a osvědčila se jako efektivní nástroj k tomu, aby lékaři mohli vystavovat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény na dálku, bez osobního kontaktu s pacientem, čímž se výrazně eliminovalo riziko šíření nákazy.

Údaje a data uvedené v této zprávě dokládají, že objem mnoha agend zpracovávaných ČSSZ narůstá. Pro rozsah, náročnost a jedinečnost činností, které ČSSZ zajišťuje pro širokou klientskou základnu zahrnující takřka všechny dospělé občany ČR, je další elektronizace, automatizace a modernizace tou jedinou možnou správnou cestou. Držet krok s dobou, poskytovat kvalitní služby a efektivně fungovat ke spokojenosti občanů proto pro ČSSZ zůstává prioritou i pro další roky.

Zprávu o činnosti naleznete zde: www.cssz.cz/web/cz/zpravy-o-cinnosti

  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení