Další pomoc státu – zaměstnavatelé mohou odložit platby na sociální zabezpečení, rodičům zůstane nárok na ošetřovné

Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec.
 
Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.
 
Odklad pojistného a penále snížené o 80 %
Pojistné na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 (splatné vždy k 20. dni následujícího měsíce) budou moci zaměstnavatelé hradit až do letošního 20. října. Pokud se rozhodnou platby odložit, sníží se jim penále z dlužného pojistného o 80 %. Zaměstnavatelé tak budou mít díky odkladu pojistného k dispozici prostředky na chod firmy a udržení pracovních míst, a to za cenu sníženého penále z odloženého pojistného ve výši pouhých 4 % p.a., což odpovídá jen 1 % za čtvrtletí. Zachována zůstává povinnost zaměstnavatele z vyměřovacího základu zaměstnance srazit a odvést pojistné za zaměstnance (6,5 % z hrubé mzdy). Na příjmech z pojistného se opatření nijak neodrazí, neboť pojistné bude zaplaceno později, přesto stále v roce 2020.
 
Další změny
V komunikaci s ČSSZ dnes zcela převládá elektronické předávání informací a bezhotovostní platby.
Zaměstnavatelé budou nově OSSZ předkládat výhradně elektronicky:
 
– přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného;
– evidenční listy důchodového pojištění;
– přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění;
– oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání a o dni skončení zaměstnání.
 
Dále bude zrušena možnost úhrady pojistného v hotovosti na pokladnách OSSZ, neboť 99,8 % všech plateb pojistného již probíhá bezhotovostně. Provoz pokladen je tedy z hlediska nároků na lidské zdroje a zajištění bezpečnosti nákladný a neefektivní. Osobní kontakt na pokladnách je v současné době spojen i se zdravotními riziky.
 
Nárok na ošetřovné
Až do 30. června zůstane zachován nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi takové důvody patří například zdravotní rizika (dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny apod.). Jde také o situace, kdy je nedostatečná kapacita, krátká provozní doba ve školních skupinách atd.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí