DIAMO: Odbory vyjednaly pro sedm odštěpných závodů pětiprocentní růst mezd do tarifů

Státní podnik DIAMO se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. V poslední době přešly pod DIAMO utlumované doly z OKD i s částí zaměstnanců a také Palivový kombinát Ústí. O to náročnější bylo letošní kolektivní vyjednávání o růstu mezd. HGN to v rozhovoru potvrdil předseda Sdružení odborových organizací DIAMO Bohdan Štěpánek.

Vyjednávali jste novou kolektivní smlouvu, nebo její dodatek?
Podniková kolektivní smlouva (PKS) platí do konce letošního roku, z toho důvodu jsme vyjednávali jen dodatek, který se nepodařilo podepsat před závěrem loňského roku, protože ještě nebyl schválený státní rozpočet a plán pro rok 2022. S vedením státního podniku jsme 28. února zhodnotili plnění kolektivní smlouvy za rok 2021 a vyjednávání uzavřeli. Vyjednávání to bylo náročné, protože se uzavíraly dodatky nejen pro DIAMO, ale i pro bývalé zaměstnance OKD, jejichž kolektivní smlouva platí ještě do konce letošního roku. Nově jsme vyjednávali dodatek pro Palivový kombinát Ústí, který je od 1. ledna 2022 součástí státního podniku DIAMO jako samostatný odštěpný závod. 

S jakými požadavky jste šli za zaměstnavatelem, a podařilo se je prosadit? 
Na zaměstnavatele jsme měli dva požadavky. S přihlédnutím k vysoké inflaci byl pro odbory prioritou růst zaměstnaneckých mezd. Žádali jsme rovněž o navýšení hodnoty stravenek. 

Za kolik tedy budou letos zaměstnanci v DIAMU pracovat? 
Shodli jsme se se zaměstnavatelem na pětiprocentním mzdovém růstu s tím, že na většině odštěpných závodech bude celých pět procent převedeno do tarifní složky. Navíc jsme vázáni kolektivní smlouvou vyššího stupně, která umožňuje v případě rostoucí inflace otevřít jednání s vedením podniku o udržení reálné zaměstnanecké mzdy. 

Kolik odštěpných závodů má DIAMO? 
Státní podnik DIAMO zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím sedmi odštěpných závodů. Jsou to Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL), Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, ODRA v Ostravě, Hlavní báňská a záchranná stanice v Ostravě (HBZS), Darkov v Karviné a Palivový kombinát Ústí v Chlumci. 

Kolik zaměstnanců pokryje dodatek kolektivní smlouvy? 
V současné době má DIAMO se všemi odštěpnými závody přes 3500 zaměstnanců. 

Podařilo se navýšit hodnotu zaměstnaneckých stravenek? 
Pro letošní rok byla hodnota stravenky navýšena na 130 korun. Ostatní benefity zůstávají součástí platné kolektivní smlouvy.

 

Co očekáváte od letošního roku a jaké jsou vaše priority?
Zaměstnavatel nám oznámil, že jednání o nové podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2023 zahájíme letos již v prvním pololetí. Naším snahou bude najít včas společnou dohodu mezi odštěpnými závody a odbory. Vyjednávání to bude zřejmě velice náročné. Zúčastní se ho také odštěpné závody převedené z OKD, včetně Palivového kombinátu, jejichž kolektivní smlouvy stále platí. Jistě budou usilovat o prosazení všech dosavadních výhod. Budeme hledat kompromisní řešení, abychom je mohli začlenit do společné kolektivní smlouvy, která bude pokrývat všechny zaměstnance státního podniku DIAMO. 

Zkoušeli jste postupovat společně již při vyjednávání dodatku? O dění, problematice a kolektivní smlouvě OKD jsme neměli dostatečné informace. Proto se nakonec vyjednávání účastnili dva odboroví funkcionáři. Za organizace z OKD vyjednával předseda Sdružení hornických odborů Jiří Waloszek, za státní podnik DIAMO jsem to byl já. Vzájemná spolupráce byla velice dobrá. 

Pomohla úspěšnému završení kolektivního vyjednávání dohoda o součinnosti v legislativě a bezpečnosti práce, kterou před nedávnem uzavřeli šéfové Odborového svazu PHGN a státního podniku DIAMO? 
Dohoda pokrývá spolupráci v oblasti BOZP a pracovněprávní legislativy, dále v oblasti zdravotnické legislativy v souvislosti s výkonem práce a důchodového pojištění. Z tohoto stručného výčtu je zřejmé, jaký význam má dohoda pro kolektivní vyjednávání našeho odborového svazu. Jiří Waloszek je rovněž místopředsedou odborového svazu a při přípravě a samotném vyjednávání jsme díky tomu měli k dispozici potřebné informace z centrály a mohli se vzájemně doplňovat a využít výhody plynoucí z dohody. Není od věci vyzdvihnout, že spolupráce mezi odbory a státním podnikem je dlouhodobě na dobré úrovni.

  • Zdroj: Noviny Horník-Geolog-Naftař