PŘEHLEDNĚ: Sankce proti Rusku a Bělorusku

V souvislosti s napadením Ukrajiny vyhlásila Evropská unie sankce vůči Rusku a Bělorusku. Obchodování se subjekty v těchto zemích tak může být nezákonné a českým podnikatelům hrozí nejen citelná pokuta, ale v některých případech i trestní stíhání.

V reakci na dotazy SP ČR k otázkám obchodu s těmito zeměmi a riziky spojenými s exportem sdělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu mimo jiné toto obecné doporučení pro různé kategorie zboží:

  • Zboží pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele – nesmí se do Ruské federace vyvážet již od r. 2014.
  • Zboží spadající pod kategorii „dvojího užití“ – doporučuje se v těchto případech zkontaktovat Licenční správu MPO.
  • Zboží nespadající pod kategorii „dvojího užití“ (doporučuje se kontaktovat Finanční analytický úřad nebo konkrétně Generální ředitelství cel pro upřesnění možnosti vývozu konkrétní položky).

Finanční analytický úřad (FAÚ) v této souvislosti zveřejnil na svých stránkách speciální sekci „Sankce proti Rusku a Bělorusku“, kde je řada důležitých informací, včetně informací pro povinné osoby (jak postupovat při identifikaci toho, zda se jedná o sankcionovaný majetek, jak ověřit, zda klient je na sankčním seznamu, výklad některých ustanovení sankčních předpisů, atd.).

FAÚ důrazně doporučuje, aby každý, kdo udržuje nebo hodlá navázat jakékoli obchodní nebo i jiné styky do „rizikových“ oblastí nebo s „rizikovými“ osobami, vždy včas ověřil, zda jeho klient není uveden mezi těmi, s nimiž jsou vztahy omezeny nebo přímo zakázány, anebo zda se nejedná o odvětví, zboží či služby, které podléhají sankčnímu režimu. Na stránkách FAÚ je k těmto účelům vyvěšen mj. seznam sankciovaných subjektů. 

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ A POSTUPY

Speciální sekci „Sankce proti Rusku a Bělorusku“ naleznete na stránkách Finančního analytického úřadu zde a seznam sankciovaných osob zde. Zboží, které je předmětem obchodu a nepodléhá sankcím, lze zkontrolovat na stránkách celní správy zde.

Doporučujeme firmám prostudovat uvedené odkazy. Mezi vybrané postupy patří například:

  • Jak přistupovat ke stávajícím smlouvám uzavřeným před účinností sankce včetně stanovení tzv. přechodného období pro dosavadní objednávky.
  • Které zboží „dvojího užití“ nepodléhá sankcím, resp. je uvedeno mezi výjimkami.
  • Zákaz dovozu zboží ze železa a oceli z Ruska a Běloruska do EU včetně výčtu konkrétních výrobků.
  • Omezení průzkumných a těžebních projektů v Rusku.
Podnik, který se dostane z výše uvedených důvodů do potíží, může zkusit například požádat ministerstvo financí o individuální posečkání daně.
kategorie Z hospodářské politiky