Díky daňové podpoře výzkumu a vývoje ušetřily firmy necelé tři miliardy

V roce 2019 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj osm miliard korun. Jednu třetinu z této částky představovala nepřímá podpora prostřednictvím daňových odpočtů. Další podrobnosti přináší aktuální publikace ČSÚ.

Stejně jako ve většině vyspělých zemí, také v Česku hrají soukromé podniky významnou roli na poli výzkumu a vývoje. V roce 2019 bylo v soukromých firmách investováno do této činnosti 66,6 mld. korun, téměř dvakrát více než na vysokých školách a pracovištích Akademie věd ČR.

V roce 2019 se na celkových výdajích na výzkum a vývoj v soukromých podnicích podílela nepřímá veřejná podpora této činnosti 4,1 %. „V roce 2019 ušetřily soukromé firmy díky možnosti snížit si základ daně z příjmu o výdaje na výzkum a vývoj celkem 2,7 miliard korun. Za roky 2017 až 2019 šlo o částku 7,8 miliard a tato podpora se tak podílela na celkovém státním rozpočtu 0,2 %,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Při přepočtu na Eura ušetřily v roce 2018 soukromé firmy v Česku díky daňové podpoře výzkumu a vývoje 100 mil. Eur, sedmkrát méně než v sousedním Rakousku.

Vyšší částky do soukromého výzkumu a vývoje míří prostřednictvím přímé podpory. V roce 2019 financoval stát prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu do výzkumu a vývoje v soukromých firmách 3,7 mld. Kč, tj. o polovinu více než před třemi lety. Celkem 1,7 mld. Kč získaly podniky na svůj výzkum a vývoj ze zdrojů Evropské unie. V letech 2010 až 2019 bylo na výzkum a vývoj v soukromých podnicích ze státního rozpočtu přímo vynaloženo 36 mld. Kč. Ze zdrojů EU pak získaly soukromé firmy 13 mld. Kč. Díky daňových odpočtům na výzkumné a vývojové projekty soukromé firmy ušetřily v tomto období dalších 22 mld. Kč.

V roce 2019 domácí soukromé podniky na svůj výzkum a vývoj získaly z veřejných zdrojů celkem 5,4 mld. Kč, což je o téměř tři miliardy více než v případě firem pod zahraniční kontrolou. Domácí podniky častěji spoléhají na přímou podporu ze státního rozpočtu než na daňové pobídky. V roce 2019 získaly na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu ve formě dotací 3,3 mld. Kč v porovnání s 0,5 mld. Kč, které získaly od státu firmy pod zahraniční kontrolou. Ty mnohem častěji využívají nepřímou podporu. V roce 2019 díky daňovým pobídkám na výzkum a vývoj ušetřily 1,8 mld. Kč.

Počet soukromých podniků, které pro své výzkumné a vývojové činnosti využily daňovou podporu, rostl do roku 2015, kdy šlo o 1 306 firem. Od té doby pozorujeme setrvalý pokles. V roce 2019 uplatnilo daňový odečet na výzkum a vývoj 940 podniků. „Přestože počet podniků, které si nárokují nepřímou podporu výzkumu a vývoje, v průběhu posledních pěti let klesl o 366, dochází v případě částky, kterou soukromé podniky touto cestou ušetřily, k mírnému nárůstu,“ komentuje Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

  • Zdroj: Český statistický úřad