OS zdravotnictví a sociální péče ČR prosadil odměny. Někteří je dát nechtějí, včetně MZ! O záchranářích se dál jedná

Nic nepřichází samo. Za vším je kus práce a úsilí. Po dlouhých měsících se konečně uzavřel nástroj (dotace), který umožní vyplatit odměny pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení a sociálních služeb. Oba dotační tituly jsou za námi a před námi je výplata zasloužených odměn. Do posledních chvil se ovšem stále jednalo. Mnohé věci jsou totiž jinak, než vypadají na první pohled.

S Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme řešili způsob odměn pro zaměstnance, kteří odešli ze sociálních služeb. Také jsme vás pár dnů před uzavřením dotačního titulu pro sociální služby opět vyzývali, ať si za odborové organizace „pohlídáte“ žádosti zaměstnavatelů.

Občas se totiž stává i to, co by nikdo nečekal: Jsou zaměstnavatelé, kteří peníze pro své zaměstnance nechtějí! Bohužel takovým zaměstnavatelem je i Ministerstvo zdravotnictví. V rozporu s deklaracemi si pro své zaměstnance z hygienických služeb a zdravotních ústavů požádalo o odměny ve výši 30 000 Kč, a to přestože na jednáních deklarovalo souhlas s návrhem odborů na 75 000 Kč. Mimo vyšších odměn pro hygieniky nechce zvýšit ani odměny pro záchranáře přes kompenzační vyhlášku. Část jednání tedy není uzavřena a stále jedeme dál.

A jak to bylo se zdravotnickými pracovníky zdravotnických záchranných služeb? Návrh na mimořádné odměny pro zdravotníky, kteří pracují na zdravotnických záchranných službách, ve výši 120 000 Kč vycházel z toho, že tito zaměstnanci na rozdíl od svých kolegů z nemocnic nepobírali žádné zvláštní příplatky za ztížené pracovní prostředí při ošetřování COVID-19 pozitivních pacientů. Při přepočtu na hodiny představuje navýšená částka odměny naprosto nedostatečný příplatek v hodnotě 56/112 Kč na hodinu. A ani ten dosud Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo!

Na jednáních s ministrem Janem Blatným jsme nedošli ke shodě. Čeká nás jednání s novým ministrem Petrem Arenbergerem a věříme, že za podpory premiéra Andreje Babiše bude shoda nalezena.

Zvláštní příplatky pro záchranáře a také pro operátory dispečinku chceme do budoucna řešit systémově. Dopisem jsme se obrátili na hejtmany jednotlivých krajů se žádostí o úpravu zvláštních příplatků za zvýšenou neuropsychickou zátěž na maximální hranici. S MPSV chceme koncepčně dořešit příplatek pro zdravotníky na dispečincích zdravotnických záchranných služeb.

Práce je stále víc než dost. Děkujeme vám za podporu a pomoc.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR