Díky EU se firmám otevřel trh s půl miliardou zákazníků

„Bez dotací z EU by dodnes na některých regionálních nádražích lidé vystupovali na peron ze starých panelů, nebo europalet,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Co pro Českou republiku a pro vás znamená členství v EU? Co naše členství v EU znamená pro ČR obecně? Co pro lidi? Co pro vás?

Pro Českou republiku jako celek znamená EU zakotvení v prostoru, kde sdílíme stejné, či velmi podobné hodnoty a kde platí vláda práva. Díky úzké spolupráci a výměně informací je posílena i naše bezpečnost. Zásadní z pohledu byznysu je samozřejmě ekonomický přínos. Zdaleka nemyslím jen dotace z fondů. Ano, od vstupu v roce 2014 k nám přiteklo více než 1,8 bilionu Kč, po odečtení našich plateb do EU je to tedy nějakých 740 miliard Kč čistého na rozvoj naší země. To je asi polovina jednoho státního rozpočtu ČR, a to není zrovna málo. Ale co je hlavní, otevřel se nám obrovský vnitřní trh, na kterém i přes nedostatky obchodujeme skoro jako doma. To je něco naprosto zásadního pro naši prosperitu, co nelze replikovat žádnými smlouvami a o čem se právě na vlastní kůži bolestivě přesvědčuje Velká Británie.

A co naše členství v EU přináší konkrétním lidem?

To nelze jen tak oddělit, ale budu konkrétní. Z těch peněz z EU šla přibližně třetina na dopravní infrastrukturu, pak na zemědělství 225 mld. na přímé dotace a 115 mld. na rozvoj venkova, dále životní prostředí, turistický ruch a velmi významně také přímo podpořily rozvoj firem – nové lepší stroje, vybavení a technologie. Jen se podívejte kolem, na čem všem vidíte modrou vlajku a nápis „Podpořeno z EU fondu…“. Díky tomu třeba v Ostravě jezdí nová ekologická vozidla MHD, lístek platíte bezkontaktní kartou, dýcháte čistší vzduch díky autobusům na plyn nebo elektřinu a firmy produkují nižší exhalace díky špičkovým technologiím. Bez dotací z EU by dodnes na některých regionálních nádražích lidé vystupovali na peron ze starých panelů, nebo europalet. Občané mají vyšší mzdy díky tomu, že firmám rychleji narostla konkurenceschopnost a prodávají na velkém evropském trhu. Na mnoha místech jsou kvalitnější pracovní místa v zemědělství, turismu a snazší dopravní dostupnost. To vše by bez EU nebylo vůbec, nebo mnohem pomaleji. Ale není to jen o platech doma. EU nám všem také dala možnost volně cestovat a získávat pracovní zkušenosti a vzdělání po celé Evropě. Můžete si mnohem snáze v zahraničí založit firmu, nebo se tam usadit. V neposlední řadě EU pomáhá otevřít ČR odborníkům z ostatních členských států, a to nás obohacuje.

Jsou nějaká odvětví, která se díky EU v ČR zásadně proměnila?

Velmi zásadně se proměnila třeba doprava ale i další služby jako turistický ruch, nabídka vzdělávání, nebo telekomunikace a mnohé další. Zásadně se proměnil i průmysl, díky podpoře z EU jsme rychleji zavedli řadu inovací, které by nám jinak byly dostupné mnohem později. Otevření ekonomiky přivedlo konkurenci, což zvýšilo kvalitu služeb, jejich nabídku, větší výběr dodavatelů. Je to velmi radikální proměna. Kamiony se zbožím, ani autobusy s turisty nestojí na hranicích a firmy ani občané neplatí clo. Můj dodavatel může být z celé Evropy, stejně jako můj odběratel a prakticky řeším jen vzdálenost. Běžný občan si prostě dojede na nákup do Rakouska, protože to má blíž, než do okresního města a ani nepozná, že přejel hranice. Jen v poslední době třeba zrušení roamingových poplatků v EU, to je přece velká a pozitivní změna pro každého.

Chcete vyzvednout něco, co se díky EU povedlo?

Povedlo se zmodernizovat mnoho prvků infrastruktury, nejen dopravní, ale třeba i vodohospodářské a další. Povedlo se významně zvýšit hospodářský růst, u nás velmi vázaný na exportní výkonost. V roce 2003 činil náš export do zemí EU25 asi 37 miliard EUR, v roce 2007 už to byl dvojnásobek! Samozřejmě je tu synergie toho, že do EU vstoupily také okolní země jako Polsko či Slovensko. Ale v tom je právě to kouzlo integrace a velkého otevřeného trhu. V roce 2018 už byla hodnota exportu do stejné skupiny zemí znovu téměř dvojnásobná proti roku 2007, a to nepočítáme s Rumunskem a Bulharskem. Mám rád čísla a v tomto mluví jasně.

Je něco, co byste EU naopak vytkl?

EU není dokonalá, jako žádný lidský výtvor. Mnoho regulací je skutečně přehnaných, velký problém je třeba otázka vysílání pracovníků a jeho aplikace na řidiče. Tam to jde někdy za hranu zdravého rozumu. Ale EU tvoří jednotlivé státy a problémy na vnitřním trhu často pramení z jejich skryté snahy chránit si domácí píseček. Bohužel však velká většina toho, co se nepovedlo, byla způsobena domácími vlivy. Zmínil jsem velké sumy peněz, které přitekly. Ovšem otázka je, jak byly využity? Od vstupu do EU bylo v ČR uvedeno do provozu 450 km dálnic, a to včetně započtení opravených částí D1, což nepovažuji za výstavbu nové dálnice. V Polsku to je téměř čtyřnásobek. Kvůli špatnému plánování, korupci, chybně určeným prioritám a přílišné byrokracii jsme prostě řadu těch výhod nevyužili na plno. Soustředíme se mnohdy spíše na čerpání, ale ne na jeho reálný efekt.

Paradoxně kvůli těm pochybením a kriminálním činům na naší straně pak roste kontrola, a tím se ta byrokracie ještě zvýší. Nakonec se ukazuje, že Česko je mnohdy tzv. bruselštější než Brusel. Když se například podíváte do Španělska, Irska, nebo Polska, uvidíte ten rozdíl ve využití peněz z EU na první pohled. Nepovedlo se nám také dostatečně zmenšit regionální rozdíly uvnitř naší země. Naopak se nůžky rozevřely. Například Praha poskočila z 164 % na 183 % průměru EU v kupní síle, ale některé chudé regiony stagnují. Na severozápadě ČR na nějakých 63 %. Ale to hlavní, co se nepovedlo, je zlepšit vnímání Evropské unie u občanů. Ruku v ruce to má vliv na kvalitu zastupování našich zájmů v EU a náš vliv v ní. Lidé se o to moc nezajímají, účast v minulých Evropských volbách byla 18 %, nižší jen na Slovensku. Tam byla 13. Hlavně centrální politici mají tendenci připsat si všechny úspěchy, selhání pak hodí na EU a zlý Brusel. To je krátkozraké a nebezpečné. Blížící se volby do Evropského parlamentu jsou šancí něco s tím udělat a neměli bychom ji promarnit. Chceme kvalitnější legislativu? Pak musíme mít kvalitnější parlament.

Lenka Dudková
kategorie Rozhovory