Sociální nespravedlnost v záběru mladých odborářů

 
Ze setkání CEYTUN (Central European Youth Trade Unionist Network)
 
Středoevropští mladí odboráři se na počátku dubna sešli v Praze na setkání organizace CEYTUN (Central European Youth Trade Unionist Network). Věnovali se tématu sociální nespravedlnosti. Na setkání vystoupili i Josefa Středula a Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí.
 
„Mladí si uvědomují, že sociální spravedlnost a solidarita jsou podstatnou hodnotou odborového hnutí, proto patří mezi jeho priority. Nejsilnější nástroj k jejich dosažení je kolektivní vyjednávání…“ řekl František Gajdoš, předseda Rady mladých KOZ SR.
 
I když je téma sociální spravedlnosti rozsáhlé, mladí odboráři dokázali najít společnou řeč při identifikaci sociálních problémů střední Evropy. Shodli se i na konkrétních opatřeních, která by stát a odbory měli udělat pro jejich řešení. Bylo mezi nimi například zkrácení pracovní doby bez snížení mezd, boj proti daňovým únikům, ale také dostupné bydlení v celé Evropě.
 
„Sociální spravedlnost je stav, když se nikdo necítí být vyčleněný. Teprve pokud každý bez ohledu na původ, sexuální orientaci, pohlaví, náboženství nebo ekonomické postavení má stejnou příležitost, můžeme mluvit o sociálně spravedlivé společnosti,“ shrnul výstupy z diskusí koordinátor sítě mladých odborářů CEYTUN Václav Procházka.
 
Pozn.: CEYTUN je síť středoevropských mladých odborářů z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a Německa. Její úlohou je kromě diskuse a získávání nových znalostí také vytvoření platformy pro dlouhodobou spolupráci mezi odboráři v Evropě.
 
Autor: Jan Exner