Do ČMKOS vstoupila Jednota tlumočníků a překladatelů

Českomoravská konfederace odborových svazů má od 1. 11. 2019 již 31 členů. Rada ČMKOS přivítala na svém jednání zástupce Odborového svazu – Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) – který požádal o vstup do odborové centrály. Přítomní předsedové odborových svazů přijetí nového člena schválili. JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. Byla založena již v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala o pracovních příležitostech. Sdružuje stovky profesionálních překladatelů, tlumočníků, lexikografů a pedagogů translatologie. Je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.
 
Kontakt:
Senovážné náměstí 23,
Praha 1, 110 00
Tel.: 224 142 312
Tel.: 224 142 517
E-mail: JTP@JTPunion.org
www.jtpunion.org