Ocenění předsedkyně Dagmar Žitníkové – obdržela Řád Elišky Přemyslovny

Ve víru boje za více peněz do zdravotnictví, domácí péče a sociálních služeb z úhradové vyhlášky a dalších událostí posledních týdnů se konala také jedna výjimečná slavnostní akce – ocenění naší paní předsedkyně Dagmar Žitníkové. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla v Praze na Karlově se v pondělí 30. září uskutečnilo 5. předávání Řádu Elišky Přemyslovny. Prezident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustin Karel Andrle Sylor předal řád vybraným ženám, které se pohybují v charitativní, kulturní nebo sociální oblasti.

Byla mezi nimi také Dagmar Žitníková. Dalšími oceněnými byly například dokumentaristka Olga Sommerová, pracovnice Charity Anna Srbová či zakladatelka hospiců Pavla Andrejkivová.

Cílem fondu je pozvednutí odkazu panovníků z rodu Přemyslovců s důrazem na osobnost české královny Elišky Přemyslovny. Nadační fond v rámci své činnosti každoročně odměňuje významné české ženy, které se prosadily ve všech oblastech veřejného života.

Dáša Žitníková je výjimečná žena, ještě nikdy jsem se nesetkala s tím, že by řekla: nemám čas, počkejte. Naopak vždy hledala čas, kdy pomoci, jak podpořit každého člena našeho odborového svazu. Mnozí z nás jí voláme v jakoukoli denní a noční dobu, soboty, neděle, svátky. Mnozí z nás se jí potřebují svěřit, hledají rady, povzbuzení a pomoc. Odboráři to v téhle zemi opravdu lehké nemají a v posledních letech se tlak na jednotlivé organizace ještě stupňuje.

Historikové napsali o Elišce Přemyslovně, že ,,byla bojovnice, která byla nadána vrozenou vůlí k politické aktivitě“.

Myslím si a jsem přesvědčená, že naše Dáša je největší bojovnicí za práva odborářů ve zdravotnictví, sociálních službách a v dalších segmentech. Nikdy nic nenechává přejít bez povšimnutí, ale připraví se a jde do boje za lepší život všech našich členů, ale bohužel i těch, kteří se s námi jen vezou. Stranou jde rodina, její koníčky, její volný čas. Možná ten, kdo vedle ní nepracoval, si těžko uvědomí, co ji to stojí sil, energie posunout tento svět ke spravedlnosti. Možná jednou docení její kvality i ti, co občas pronesou nějakou kritiku na její osobu.

Naštěstí je hodně nás, kteří si jí moc vážíme pro její pracovitost a obětavost. Máme ji moc rádi a přejeme, aby jí vydrželo zdraví a neutuchající energie, kterou vydává ve prospěch nás všech.

Dášo, to vyznamenání Ti patří právem a myslím si, že by nemělo zůstat jen u něj. Blahopřejeme a moc si vážíme, že jsi v čele našeho odborového svazu, že jsi naše předsedkyně, jsi naše jistota a světlo, které se bije za spravedlivou společnost a lepší život všech pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách. A zároveň i všech pacientů a klientů, kterým je poskytována péče.

DĚKUJEME.

Za mnoho dalších kolegyň a kolegů Jana Hnyková

Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR