Na návštěvě v Plzeňském kraji premiér Babiš jednal se starosty i podnikateli, ve FN Plzeň otevřel nový urgentní příjem

Během návštěvy Plzeňského kraje navštívil premiér Andrej Babiš Fakultní nemocnici Plzeň, kde otevřel zrekonstruovaný urgentní příjem, 9. října 2019.
Během návštěvy Plzeňského kraje navštívil premiér Andrej Babiš Fakultní nemocnici Plzeň, kde otevřel zrekonstruovaný urgentní příjem, 9. října 2019.
Premiér Andrej Babiš v doprovodu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha navštívil ve středu 9. října Plzeňský kraj. Zajímal se o problémy starostů, o situaci ve zdravotnictví, školství i v oblasti sociální péče a setkal se i s podnikateli z plzeňského regionu.

Na setkání se starosty Plzeňského kraje řešil premiér Babiš s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou například problémy se zaměstnáváním zahraničních pracovníků, investice do sportovní infrastruktury, ale dotkli se například i tématu připravovaného víceletého finančního rámce Evropské unie.

„Setkání se starosty jsou pro mě vždy velice inspirativní,“ prohlásil premiér Andrej Babiš. „Jedním z hlavních témat byla rekodifikace stavebního práva. Paní ministryně Dostálová informovala, že 15. listopadu už bude mít paragrafované znění. Já si na základě dnešní debaty myslím, že bychom měli společně navštívit všechny kraje a pozvat starosty, protože je vidět, že informovanost není úplně dokonalá,“ podotkl předseda vlády.

Rekodifikace stavebního práva je jednou z programových priorit vlády. Cílem je odstranit stávající nepružný systém povolování staveb, kdy získání stavebního povolení může trvat i několik let. „Máme zájem zlikvidovat všechna razítka, která dnes potřebujeme na stavby, tu obrovskou byrokracii. Je to zásadní změna zákona, proto si myslím, že bychom měli věnovat hodně času, aby byli hlavně starostové informováni a aby pochopili, že cílem je i jim zjednodušit život,“ doplnil A. Babiš.

Premiér společně s ministryní Dostálovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem poté slavnostně otevřeli zrekonstruovaný pavilon urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Plzeň. Rekonstrukce za 100 milionů korun začala v listopadu 2017 a je to jediné pracoviště tohoto typu v celém Plzeňském kraji.

„Musím pogratulovat panu řediteli, že si plní sny a že tady má teď centrální urgentní příjem, o kterém sní v Thomayerově nemocnici. A má i skvělý heliport, na rozdíl od Královských Vinohrad, a má i další skvělé plány. Dokončuje se psychiatrická klinika. My jsme teď rozhodli o ustavení Rady vlády pro duševní zdraví. Je to důležité, protože žijeme v době, kdy je to velký problém pro celou civilizaci. Jsem hlavně rád, že jsme měli možnost diskutovat s lékaři a sestřičkami. A všichni jsou spokojeni, nemají žádný problém. Škoda, že nemohu celý váš kolektiv vzít v pátek na jednání s KSČM a na jednání s krizovým štábem…“ poznamenal předseda vlády, který spolu s ministry po prohlídce nového pracoviště dlouze debatoval s lékaři, zdravotními sestrami a dalšími zaměstnanci nemocnice.

Předseda vlády s ministry si poté prohlédli i Střední průmyslovou školu strojnickou a Střední odbornou školu profesora Švejcara v Plzni, kde rovněž besedovali s přítomnými studenty. V odpoledním programu společně s ministryní pro místní rozvoj slavnostně otevřeli Domov Radost pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic.

Premiér Babiš a ministryně Dostálová navštívili také plzeňské Centrum robotiky, kde si prohlédli centrum vzdělávání a podpory v oblasti digitálních technologií a od ředitele Správy informačních technologií města Plzeň Luďka Šátory se dozvěděli o koncepci SmartCity pro krajské město.

Navštívili také soukromou nemocnici Primaved v Plzni a na závěr programu se v Měšťanské besedě Plzeň setkali s plzeňskými podnikateli. Hlavním tématem setkání bylo představení tzv. živnostenského balíčku, který vláda Andreje Babiše připravuje a jenž má především malým a středním podnikatelům snížit administrativní zátěž. Jedná se o celkem deset opatření, která směřují například k podpoře rodinného podnikání, zjednodušení daňového přiznání a daňového systému pro malé firmy, omezení papírování či zvýšení přehlednosti v tvorbě zákonů.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady