Do OUTPLACEMENTU se zapojilo už více než dva tisíce lidí

Celkem 2 103 lidí, kteří ztrácí zaměstnání, dostalo prostřednictvím projektu OUTPLACEMENT šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Téměř polovina z nich (1107 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (434) přešla k novému zaměstnavateli přímo od toho předchozího. Nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech.
 
V poslední době se okruh častých profesí rozšířil také o práci v gastro oborech, hotelnictví a ve školství. Nejvíce zařazených klientů je v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Úřad práce ČR má k dispozici stamiliony korun, které mohou pomoci více než 25 tisícům lidí.
 
OUTPLACEMENTU mohou využít zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli propouštění, jsou ve výpovědní době nebo zaměstnanci, jimž končí pracovní poměr dohodou či na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. „OUTPLACEMENT pomáhá najít rychleji práci a vyhnout se všem problémům, které souvisejí s nezaměstnaností, především ztrátě příjmů. Po prvních měsících ukazuje, že plní svůj účel, je efektivní, a těm, co se do něj včas zapojí, slouží velmi dobře,“ vyzdvihla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Projekt není určen jen pro případy hromadného propouštění, ale pomáhá všem, kteří v nejbližší době přijdou o dosavadní práci. Jedinou, ale hlavní podmínkou je, že se zaevidují na Úřadu práce ČR ještě před koncem pracovního poměru jako ZÁJEMCI o zaměstnání.
 
„To znamená ještě v době, než o práci přijdou a jsou ve výpovědní době. Tento krok je velmi důležitý. Umíme lidem pomoci, ale je třeba, aby toto období nepropásli a obrátili se na Úřad práce ČR včas,“ zdůrazňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. OUTPLACEMENT rovněž umožňuje zaměstnavatelům, aby si proškolili své pracovníky dle svých potřeb, a tím pádem si je ponechali. Propouštěným zaměstnancům pomůže přejít z práce do práce, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k dalšímu zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence Úřadu práce ČR.
 
Firmám, které přijmou propouštěné pracovníky, poskytne Úřad práce ČR příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. Pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a potřebuje zaměstnance proškolit, přispěje mu úřad až 85 % z celkové částky určené na výdaje související se změnou nebo zvýšením kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců. Zároveň plně uhradí mzdové náklady na zaměstnance po celou dobu jejich účasti na vzdělávání.
 
Na Úřad práce ČR se mohou obracet též zaměstnavatelé, kteří plánují snižování stavu svých zaměstnanců. I v těchto případech umí úřad pomoci. Po dohodě se zaměstnavatelem zajistí přímo na pracovišti mobilní poradenské středisko, kde jeho zástupci poradí odcházejícím zaměstnancům, jak dále postupovat, pokud jde o případnou evidenci na Úřadu práce ČR. Vytipují pro ně vhodná pracovní místa v regionu nebo třeba nasměrují na vhodnou rekvalifikaci.
 
„Úřad práce ČR dosud díky programu podpořil vytvoření 661 nových pracovních míst. Na nich pracují jak ti, kteří přešli rovnou od stávajícího zaměstnavatele k novému, tak ti, kteří se na Úřadu práce ČR zaevidovali jako zájemci o zaměstnání a ten jim pomohl získat práci,“ dodává Jana Maláčová.
 
Kromě individuální péče mohou zařazení klienti, kteří se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání, absolvovat celou řadu aktivit. Mimo jiné kariérové poradenství, poradenství a školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měkkých dovedností. Dosud tito zájemci absolvovali v součtu 6 512 individuálních schůzek se zaměstnanci Úřadu práce ČR. V odůvodněných případech jim Úřad práce ČR přispívá i na cestovní výdaje spojené např. s dojížděním na kurzy nebo třeba hlídáním dětí. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat rekvalifikační kurzy. Prozatím jimi úspěšně prošlo 143 lidí. Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů skupiny C, E a profesní průkazy, dále o kurzy pro svářeče, pracovníky v elektrotechnice, obsluhu elektrovozíku, pracovníky v sociálních službách nebo třeba kurzy účetnictví a IT. Kromě už zmíněné rekvalifikace Úřad práce ČR klientům také poradí, jak efektivně hledat práci, správně napsat životopis, vystupovat při přijímacích pohovorech či komunikovat s potenciálními zaměstnavateli.
 
Příběh Moniky Černé: Nový start jí umožnil skloubit práci s péčí o rodinu
Paní Černá pracovala ještě nedávno v personalistice. Náročná práce však šla jen těžko skloubit s péčí o malé děti. Proto se rozhodla využít nabídku Úřadu práce ČR na vstup do
programu OUTPLACEMENT. A ten ji nasměroval až na současné podnikání v digitálních technologiích.
 
„Moje původní zaměstnání bylo v HR. Bylo to náročné, co se týká pracovní doby. Tak jsem si řekla, že bych chtěla jít jiným směrem a dostala jsem se k projektu OUTPLACEMENT.
Díky účasti v něm jsem mohla absolvovat grafický kurz,“ popisuje jednatřicetiletá maminka dvou holčiček z Ústí nad Labem, která se nakonec rozhodla zahájit samostatně výdělečnou činnost a věnovat více času rodině.
 
„Nikdy předtím jsem v evidenci Úřadu práce ČR nebyla a vůbec jsem nevěděla, že má takové možnosti. Určitě vnímám tuto pomoc velice kladně,“ shrnuje spokojená klientka.
________________________
 
Celý příběh Moniky Černé se dozvíte v tomto videu – https://www.youtube.com/watch?v=3_C9sSyWsp0.
________________________
 
Podrobné informace k projektu jsou k dispozici na webové stránce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement. Zájemci mohou využít také speciální e-mail: outplacement@uradprace.cz.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR