Spisovatel a neuropatolog František Koukolík získal Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu

Premiér Andrej Babiš předal Františku Koukolíkovi Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za letošní rok, 15. září 2021.
Premiér Andrej Babiš předal Františku Koukolíkovi Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za letošní rok, 15. září 2021.
Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní RVVI, předal toto významné ocenění dr. Františku Koukolíkovi během slavnostního ceremoniálu ve středu 15. září 2021 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Slavnostního aktu se účastnili přední zástupci akademické obce, hosté z vedení Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a další.

Ocenění je udělováno jedenkrát ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti.

S cenou je spojeno také finanční ocenění ve výši 350 tisíc korun.

Andrej Babiš ve své řeči zdůraznil, že jeho volba udělit ocenění právě Františku Koukolíkovi byla jednoznačná. „Je třeba šířit seriózní, ověřené populárně-vědecké informace. Tedy takové, které budou lidi bavit a rozšiřovat obzory. To je v době nejrůznějších fake news a podivných informací na sociálních sítích velmi důležité. Umění informovat o komplikovaném výzkumu srozumitelnou formou a nadchnout veřejnost pro svět často složitých vědeckých objevů je třeba ocenit. Panu doktoru Koukolíkovi děkuji za všechnu vykonanou popularizační práci. Je mi ctí, že mu mohu předat Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace,“ potvrdil premiér.

Dále předseda vlády upozornil na nutnost posilovat vnímání vědy ve společnosti jako užitečné a potřebné činnosti, zejména po bezprostřední zkušenosti koronavirové pandemie: „Lidé, pro které byla věda něco velmi vzdáleného, si najednou uvědomili, jak klíčovou roli hraje při zvládání obtížných situací. Je proto žádoucí, abychom o výzkumu a inovativních řešeních dokázali srozumitelně, podnětně a přitom jednoduše informovat zejména mimo odbornou obec.“

Cena je dle slov premiéra důkazem, že na národní úrovni je nezbytné propagátory výzkumu a jeho výsledků vyzdvihnout a ocenit. Podpora vědy a výzkumu má za této vlády jednoznačnou prioritu.

Věda a výzkum je inteligentní páteří společnosti a samozřejmě i ekonomických procesů. Globálně se tato věc potvrzuje i v zápasu se současnou pandemií, kdy z mnoha stran slyšíme apel na potřebu posilování odolnosti člověka a společnosti. Pan doktor Koukolík se ve své lékařské a vědecké praxi svým celoživotním dílem srozumitelně obrací k veřejnosti, a tak skvěle přispívá ke zvýšení odolnosti člověka i naší společnosti v aktuálně prodělané krizi i v jí podobných situacích. Právem se tak řadí mezi dosavadní laureáty této ceny – Jiřího Grygara, Václava Větvičku, Jaroslava Petra a další,“ doplnil k ocenění 1. místopředseda RVVI Pavel Baran.

František Koukolík v krátkém proslovu na závěr slavnosti vyjádřil vděk za ocenění celoživotní práce a poděkoval především rodině, Fakultní Thomayerově nemocnici, 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jakož i velkému počtu osobností, jež ho v životě vedly, učily a byly mu vzorem.

MUDr. František Koukolík, DrSc., je český neuropatolog, spisovatel, publicista a neúnavný propagátor kritického myšlení a vědeckého přístupu. Popularizaci vědy se věnuje systematicky a nezištně po značnou část vlastní profesní dráhy – ve svém oboru se zabývá vztahem mezi mozkem a chováním se značným přesahem do společenských věd. Zmínit je třeba jeho letitou spolupráci s Českým rozhlasem (Meteor) a Českou televizí (cykly Hádala se duše s tělem, Mozek a jeho duše, Jádro ad.). Je autorem a spoluautorem řady populárně naučných publikací, přispívá do časopisů a novin. Z několika desítek popularizačních titulů, které napsal samostatně, zaznamenaly značný ohlas čtyři vydání knihy Lidský mozek a jeho duše, neméně pozoruhodná je kniha věnovaná našemu národu s titulem Češi – proč jsme, kdo jsme.

V ČR zpopularizoval František Koukolík pojmy deprivant, mem a jiné. Jméno „Koukolík“ obdržela po slavném vědci planetka 10213 1997 RK7 (objevili M. Tichý a Z. Moravec v roce 1997).