Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy

  • Zveřejněno: 01.04.2020
  •  

  • Autor: Miroslav Svoboda
Tisková zpráva 1.4.2020 – Do boje proti pandemii virové COVID-19 se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se již před týdnem plně zapojila do testování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby chyběla laboratoř pro tento účel. Kapacity vytížených laboratoří v hlavním městě by mohl v brzké době posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ pak zdarma zapůjčil genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie sofistikovaný přístroj, který genetická laboratoř využije k testování vzorků na nový koronavirus.

V tiskové zprávě Státní veterinární správy (SVÚ) se dále uvádí, že v průběhu uplynulého týdne v laboratoři jihlavského SVÚ otestovali cca 400 vzorků, z toho 40 bylo pozitivních. Kapacita laboratoře, která je 100 vzorků denně, byla naplněna hned třetí den provozu a dá se předpokládat, že bude plně využita i v dalších dnech. „Během víkendu jsme na žádost hejtmana Kraje Vysočina prováděli testování vzorků z Domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde byla zjištěna infekce COVID-19 a bylo nutné prověřit zbývající pacienty a personál,“ uvedl ředitel SVÚ Jihlava Pavel Barták.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich odborníků, je vidět, že se osvědčila a kapacity našich laboratoří umožňují výrazně zrychlit provádění testů na koronavirus. Je také možné otestovat větší množství lidí, což je pro zvládnutí pandemie velice důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo zemědělství ČR nabídlo také kapacitu laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

O povolení zapojení do testování na nový koronavirus jedná v současné době se Státním zdravotním ústavem také vedení SVÚ Praha. Důvodem je mimo jiné zájem nemocnic z dojezdové vzdálenosti o využití těchto laboratorních kapacit. Laboratoř molekulární biologie SVÚ Praha se ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu v Praze podílela na získání kompletní sekvence nového pandemického viru SARS-CoV-2 detekovaného u jednoho z prvních českých pacientů. Jelikož kapacity laboratoří Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou podle vyjádření jejích představitelů zatím dostatečné, neuvažují prý aktuálně o možnosti využít kapacit SVÚ Olomouc. V případě, že by se tak stalo, je připraven začít testovat i olomoucký SVÚ, který zatím testovací kapacity moravských laboratoří podpořil alespoň nepřímo. „Bezplatně jsme zapůjčili Genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně izolátor nukleových kyselin MagNA Pure 24. Genetická laboratoř využije přístroj k testování vzorků na koronavirus,“ řekl ředitel SVÚ Olomouc Jan Bardoň.

Všechny tři veterinární ústavy poskytly v průběhu března ministerstvu zdravotnictví celkem 10 000 odběrových sad pro výtěry z krku a nosu ze svých zásob.

  • Zdroj: Státní veterinární správa