Dobrá zpráva pro volný obchod

Čtyři roky po začátku jednání došlo 17. července k podpisu dohody o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a Japonským císařstvím. Ambiciózní a široká dohoda byla sjednána mezi dvěma kulturně odlišnými celky, které však sdílejí řadu shodných, či podobných hodnot v oblasti byznysu, ekonomiky a práva.

Dohoda liberalizuje cca 99% vzájemného obchodu oblastí, které se podílejí celou čtvrtinou na světovém HDP. Nyní je potřeba dohodu co nejrychleji ratifikovat a uvést řádně do praxe.

V nejisté době, plné protekcionistických snah a bourání mezinárodních multilaterálních vztahů, jde o pozitivní signál vyslaný EU a jedním z jejích významných partnerů. Je to vzkaz světovému společenství, že Evropská unie bude pokračovat v hájení svobodného mezinárodního obchodu, založeného na jasných společných pravidlech.

Dohoda otevře nové obchodní příležitosti a rozšíří nabídku služeb a výrobků pro spotřebitele. Neřeší jen cla, ale také netarifní bariéry obchodu a obsahuje ambiciózní závazky v oblasti přístupu do veřejných zakázek. Dále chrání zeměpisná označení potravin, zlepšuje přístup služeb na trh a měla by pomoci i malým a středním podnikům na obou stranách.

Tereza Řezníčková
kategorie Obchodní politika