Dohoda mezi EU a Velkou Británií schválena

Evropský parlament ratifikoval  27. dubna 2021 dohodu o obchodu a spolupráci (TCA) mezi EU a Spojeným královstvím. Je to poslední právní krok v dlouhém a komplikovaném procesu brexitu.

Ratifikace přišla několik dní před koncem prozatímního provádění dojednané dohody. Pro firmy je to vítané nastolení právní jistoty, která díky komplikacím brexitu chyběla řadu let.

„Český byznys vítá ratifikaci dohody mezi EU a Velkou Británií. Británie je šestým největším obchodním partnerem České republiky, což pro nás řadí tuto dohodu mezi nejdůležitější obchodní dohody, jaké kdy EU uzavřela, “ uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR Lukáš Martin.

Oceňujeme, že Evropský parlament schválil dohodu drtivou většinou. Odstranění nejistoty ve vztahu k Velké Británii pomůže společnostem přizpůsobit se nové realitě obchodování a současně čelit výzvám trvající pandemie COVID-19.

Dohoda pokrývá mnoho oblastí, které mají významný dopad na konkurenční prostředí pro firmy z obou stran. Od boje s klimatickou změnou, po digitální transformaci, rovné podmínky na trhu, či standardy. Nyní je hlavní řádná implementace dohody a budování vzájemných konstruktivních vztahů.

České společnosti, jako součást podnikatelské komunity v EU, jsou rovněž připraveny se do tohoto procesu zapojit a aktivně přispět.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika