Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem

Evropská komise oznámila dokončení všech jednání. 

Smlouva, která by měla vstoupit v platnost na jaře 2019, ruší cla a další obchodní překážky a jejím cílem je zajištění růstu, nových pracovních míst a posílení spolupráce mezi EU a Japonskem. Dohodu bude muset nyní schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Japonskem se vyjednávala od roku 2013. V rámci vyjednávání došlo ke shodě v několika důležitých oblastech zájmu obou stran: přístup na trh, veřejné zakázky, odstranění netarifních bariér. Do budoucna zůstávají otevřeny dvě otázky, které obě strany přislíbily projednat během příštích tří let: datové toky a ochrana investic.

Tisková zpráva EK, text dohody a vyjádření Konfederace BusinessEurope jsou k dispozici níže: