Svaz dnes jednal s Andrejem Babišem o ekonomických prioritách

Čelní představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR dnes ráno jednali s premiérem Andrejem Babišem. Představili mu klíčové body z programového prohlášení Svazu, jejichž splnění by mělo pomoct dostat Českou republiku do TOP 20 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. Na druhou stranu Svaz průmyslu zajímalo, jaké priority má premiér po jmenování vlády a jak by na nich mohl Svaz průmyslu a dopravy spolupracovat. Prezident Svazu Jaroslav Hanák také vyzval Andreje Babiše, aby svolal v nejbližší době jednání tripartity s novou vládou.

Jednou z priorit, kterou zástupci Svaz průmyslu s premiérem Babišem projednávali, je stavební právo. „Chceme vědět, kdo bude za stavební právo odpovídat, jakou podporu od nás nová vláda bude potřebovat, abychom co nejrychleji měli hotový zákon o liniových stavbách. Jsme připraveni pomoct,“komentuje prezident největšího zaměstnavatelského svazu Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu premiéra upozornil na potřebu digitalizovat státní správu. K tomu musí vláda mít silného digitálního koordinátora. Jeho funkci musí institucionálně ukotvit, aby byla nadresortní, ideálně při Úřadu vlády přímo pod premiérem.

„Trh práce je v České republice vyčerpán, proto požadujeme příchod 50 000 lidí z Ukrajiny. Chceme, aby se procedura přijímání cizinců zjednodušila. Na druhou stranu souhlasíme, že se musí nastavit nové podmínky a dbát na bezpečnost, aby k nám nepřicházeli lidé, kteří ve skutečnosti pracovat nechtějí,“ komentuje priority v oblasti zaměstnanosti Jan Rafaj, 1. viceprezident Svaz průmyslu a dopravy ČR. Svaz průmyslu zároveň premiéra upozornil, že nesouhlasí s aktivitami libereckého úřadu práce, který pomáhá nabírat zaměstnance německým podnikům.

Pro byznys je klíčové naše členství v EU
Svaz průmyslu požaduje, aby evropská agenda spadala pod Úřad vlády a měla vlastního koordinátora s větší zodpovědností. „Evropská unie má své nedostatky, ale pro rozvoj byznysu u nás je naše členství v ní klíčové. Zároveň by vláda spolu s novým koordinátorem evropské agendy měla více komunikovat s veřejností a přínosy našeho členství v EU důkladně vysvětlovat,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu se na jednání zajímal také o reformy institucí EGAP a ČEB. Bavil se s premiérem o představách nové vlády, jak bude reformovat školství. Svaz průmyslu považuje za klíčovou podporu technického vzdělávání, například formou duálního vzdělávání. Předmětem jednání byla také skladba surovinové politiky a problematika jádra.

„Jednání považujeme za přínosné. Naše stanoviska pana premiéra zajímala. Probrali jsme témata, která zaměstnavatelé považují za klíčové pro dobré fungování podniků, růst blahobytu i ekonomiky ČR,“ komentuje průběh jednání Jaroslav Hanák, prezident Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zástupci Svazu dnes jednali také se předsedou sněmovního Hospodářského výboru Radimem Fialou. Představili mu klíčové priority pro rozvoj ekonomiky, domluvili se také na vzájemné spolupráci Svazu s výborem. 

Tisková zpráva zde.