Dopis předsedy vlády Andreje Babiše Vlastimilu Válkovi ohledně účasti na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika

Vážený pane profesore,

reaguji na Váš dopis ze dne 24.10., ve kterém odpovídáte na mé pozvání na Radu vlády pro zdravotní rizika.

Velmi mě mrzí Váš přístup. Mohu Vás ujistit, že naše vláda po celou dobu naslouchá odborníkům. Rada vlády pro zdravotní rizika je platformou, kde se setkávají zástupci vlády a krajů s odborníky. Účastní se jí odborníci ministerstva zdravotnictví (ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, hlavní hygienička Pavla Svrčinová, náměstkyně Martina Koziar Vašáková, dále zástupci Armády ČR), profesor Roman Chlíbek, docent Marián Hajdúch a doktor Petr Smejkal jako zástupce mezioborové skupiny MeSES. Kompletní seznam členů Rady zasílám v příloze tohoto dopisu.

Mimochodem si nemyslím, že jsou zmínění experti marketéři a důrazně odmítám Vaše nařčení, že opatření přijímáme na základě rad nějakých marketérů. Řídíme se vždy bezvýhradně radami odborníků, ministerstvo zdravotnictví má za úkol na základě jejich doporučení přijmout rozhodnutí, která v maximální možné míře ochrání obyvatele České republiky. Přestaňte proto, prosím, útočit. V předvolební době by se tomu rozumět dalo, teď už je ale po volbách. Vy jste vyhráli a my nabízíme spolupráci.

Pozváním na Radu vlády pro zdravotní rizika na Vás nechceme přenášet žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost samozřejmě neseme my. Zvali jsme Vás, abyste si jako předseda AntiCovid týmu a budoucí člen budoucí vlády poslechl argumenty a aktuální informace od týmu odborníků. Abyste věděl, proč ministerstvo zdravotnictví a potažmo vláda přijímá aktuální opatření a měl možnost říct svůj názor, který by byl určitě zohledněn. Znovu opakuji, že naše vláda chce přijímat udržitelná opatření v boji proti covidu-19 a předejít situaci, že s nástupem Vaší vlády dojde k jejich rušení. 

Pan ministr zdravotnictví již inicioval a 14.10. s Vámi formou videokonference vedl samostatné jednání k opatřením a předložil Vám návrhy opatření. Také velmi korektně zareagoval na Vámi zveřejněné stanovisko AntiCovid týmu. Bohužel už se nedočkal odpovědi, ani další možnosti s Vámi probrat aktuální možnosti řešení epidemie, protože odmítáte veškeré návrhy na spolupráci a konstruktivní diskusi. 

Pochopil jsem tedy, že naše iniciativa a snaha je aktuálně zbytečná, přesto bych rád zmínil, že pokud změníte názor, naše pozvání na Radu vlády pro zdravotní rizika, která opět zasedne v pondělí ráno, nadále platí.

Zároveň Vás ujišťuji, že pan ministr Vojtěch a jeho odborný tým je připraven se s Vaším AntiCovid týmem sejít. A to i přesto, že je, dle dostupných informací na stránkách skupiny, složen výhradně z politiků. Vaše koalice brzy převezme vládu a já jsem přesvědčený, že právě v těchto dnech je více než kdy jindy klíčové, abychom našli cestu ke spolupráci. 

S pozdravem,

Andrej Babiš