Vláda znovu předloží novelu krizového zákona, neočkovaní školáci v epidemií nejvíce zasažených okresech projdou testováním

Tisková konference k novým opatřením proti koronaviru, 25. října 2021.
Tisková konference k novým opatřením proti koronaviru, 25. října 2021.
Vláda se napodruhé pokusí prosadit v Parlamentu zpřísnění trestů za porušování protiepidemických opatření. Příslušný návrh novely zákonů o krizovém řízení a o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky schválil na jednání v pondělí 25. října 2021 kabinet Andreje Babiše. Ministři projednali i další návrhy změn zákonů, prodloužení programu Antivirus A a také záměr Ministerstva zdravotnictví opět o něco zpřísnit protiepidemická opatření.

Návrh novely zákonů o krizovém řízení a o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky vláda projednala a schválila už 7. prosince 2020. Poslanecká sněmovna ale před volbami nedokázala přehlasovat veto Senátu, a zákon tak nebyl schválen.

Vláda Andreje Babiše ale považuje zpřísnění postihů pro podnikatelské subjekty, které ignorují platná protiepidemická opatření, za důležitou součást boje s pandemií nemoci covid-19. Proto stejný návrh předloží k posouzení i nové Poslanecké sněmovně. Legislativní předloha počítá se zavedením postihů právnických a podnikajících fyzických osob za porušení krizových opatření, fyzickým osobám by měly za totéž hrozit pokuty až 50 000 korun a oprávnění kontrolovat a sankcionovat dodržování platných opatření má výslovně získat i Policie ČR a obecní policie.

Vláda v reakci na rozvíjející se novou vlnu epidemie nemoci covid-19 rozhodla rovněž o změně podmínek cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, schváleného vládou 31. března 2020. Období uznatelnosti výdajů režimu A bude nově končit až 31. prosince 2021 v případě, že příspěvek je poskytnut na krytí výdajů vzniklých z důvodů nařízení karantény nebo izolace zaměstnancům, tedy jestliže příspěvkem je kryt výdaj vzniklý vyplacením náhrady mzdy zaměstnancům v souladu s § 192 zákoníku práce za dobu nařízené karantény nebo izolace. Nejzazším datem pro uzavření dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky bude 31. prosinec 2021 namísto dosud platného 31. října. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda vydala také souhlas se změnami v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vyhlášených na základě pandemického zákona, která vstoupí v platnost od 1. listopadu. Ministerstvo v nich mimo jiné zavádí povinné testování pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy v okresech nejvíce postižených aktuální vlnou pandemie covid-19: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Testování se uskuteční ve dvou vlnách 1. a 8. listopadu. Testování se vyhnou očkované děti a ty které doloží potvrzení o prodělané nemoci nebo platný negativní výsledek antigenního nebo PCR testu absolvovaného u poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnanci škol a dalších školských zařízení budou muset ve stejných termínech doložit rovněž OTN, případně na místě podstoupí antigenní samotest. Pro děti i zaměstnance, kteří se testovat odmítnou, bude až na jasně stanovené výjimky platit povinnost nosit celou dobu ve škole nebo školském zařízení ochranu dýchacích cest – do 15 let roušku, pro starší respirátor. Povinnost prokázat se OTN budou mít i vysokoškoláci, kteří budou chtít být ubytováni na kolejích.

Upřesňuje se i mimořádné opatření k nošení ochrany dýchacích cest, kde se například doplňují výjimky z povinnosti používání respirátoru pro přesně stanovené zaměstnance – očkované pečující osoby v dětské skupině, zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou. Upřesňuje se i výjimka z povinnosti používání respirátorů pro osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti za podmínky postupu v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákoníku práce za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky (zdravotnickou obličejovou maskou). Více na strákách Ministerstva zdravotnictví.

Kabinet projednal také několik transpozičních novel zákonů, implementujících evropské předpisy, například zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty či autorského zákona, zabýval se několika kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu a projednal vstup do řízení před Ústavním soudem, které se týká zrušení části zákona o zdravotních službách. Vláda bude před Ústavním soudem požadovat zamítnutí derogačního návrhu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-25–rijna-2021-191367/.