Dopis premiéru Babišovi o úhradové vyhlášce na rok 2021

Vážený pane premiére,
 
obracíme se na Vás v urgentní záležitosti úhradové vyhlášky, kdy se obáváme o fungování lůžkové nemocniční péče v příštím roce. 
 
Znovu opakujeme, že za zásadní předpoklad zvládnutí koronavirové pandemie považujeme personální a finanční jistotu celého systému zdravotnictví a to se bohužel nyní neděje.
 
Připomínáme, že financování systému probíhá z roku na rok prostřednictvím úhradové vyhlášky a její K na rok 2021 je pro oblast nemocniční péče naprosto nepřijatelný.
 
Ministerstvo zdravotnictví do návrhu úhrad pro příští rok zakomponovalo aplikaci úhrad prostřednictvím systému DRG za situace, kdy na nový systém nejsou vyčleněné téměř žádné finance. Ministerstvo zdravotnictví nám sdělilo, že na systém, který měl být aplikován finančními náklady 30 mld., vyčlenilo 2,5 mld. Jakkoliv chápeme, že současný stav úhrad je nespravedlivý, ale je alespoň částečně předvídatelný. Nová aplikace je nejen nepředvídatelná, ale také nespravedlivá. Pro některé nemocnice by DRG znamenalo dokonce propad reálných příjmů a to je v současné situaci absolutně nepředstavitelné a návrh na změnu systému z hlediska fungování lůžkové nemocniční péče považujeme za hazard. Žádná země, která na systém DRG přecházela, to nečinila v tak hektické a systém zatěžující době. Ze všech výše uvedených důvodů považujeme zavedení DRG za naprosto nemyslitelné.      
 
Dalším neméně důležitým problémem je fakt, že v úhradové vyhlášce není kalkulován žádný nárůst platů a mezd. Připomínáme, že i na základě Vašeho prohlášení ze dne 18. dubna t. r. je mezi zdravotníky v této těžké době obrovské očekávání. K jeho částečnému naplnění považujeme meziroční nárůst základních platů o 15 %. Toto navýšení považujeme za důležitý krok k personální stabilizaci a určitě zároveň pomůže lépe zvládnout pandemické nároky na nemocniční síť.
 
 Vážený pane premiére,
vzhledem k závažnosti situace a rezignaci ministra zdravotnictví Vás žádáme o rychlé „osobní“ jednání.  
 
V úctě  
 
za OSZSP ČR                                                                                                            
Bc. Dagmar Žitníková v. r., předsedkyně                                                    
 
za LOK-SČL
MUDr. Martin Engel v. r., předseda