Ministryně Maláčová převzala záštitu nad soutěží Jihočeského kraje Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+

Zaměstnat či nezaměstnat lidi starší 55 let řeší řada společností nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Cílem soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ je podpořit právě zaměstnávání starších osob a rozvinout jejich potenciál do budoucna.
 
Soutěž probíhá už druhým rokem a pořádá ji Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Jihočeský pakt zaměstnanosti. Přihlašování společností do soutěže bude zahájeno 25. září a potrvá do 30. listopadu 2020.
 
Na soutěži se podílí i další aktéři. Jsou mezi nimi např. krajská pobočka Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, Jihočeská hospodářská komora nebo mediální partneři projektu.
 
POTŘEBA MEZIGENERAČNÍHO DIALOGU
Iniciátoři projektu vycházejí ze skutečnosti, že populace stárne a je třeba odstranit diskriminaci zaměstnanců v předdůchodovém věku. To znamená vytvářet pro ně důstojné nabídky zaměstnání, motivovat je ke vzdělávání a optimalizovat úpravu náplně jejich práce. Důležité je také respektovat zapojení aktivních seniorů v důchodovém věku, kteří se mohou uplatnit například jako mentoři.
 
FIREMNÍ BENEFITY
Soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ přispívá také k tomu, že cena přinese zapojeným organizacím lepší image v celospolečenském kontextu, přispěje ke zlepšení mezigeneračních pracovních vztahů a ocenění zaměstnavatelé si tím zajistí vyšší ohodnocení nejen na trhu práce.
Soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu i neziskové organizace působící v Jihočeském kraji.
 
Podmínky a pravidla soutěže jsou zveřejněny na stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti.