Druhá vlna propouštěcích pohovorů v OKD už skončila. Horníci mají nárok na odstupné a státní příspěvek.

Státní podnik DIAMO dokončil druhou vlnu propouštěcích pohovorů zaměstnanců utlumovaných dolů převzatých od OKD dle vládního usnesení. Od 3. do 10. ledna absolvovalo pohovory 1212 lidí. Až na jednoho si všichni zvolili ukončení pracovního poměru dohodou a obdrží vyšší odstupné.

Státní podnik DIAMO ve spolupráci s OKD a odbory sestavil 10 komisí, které prováděly pohovory na 10 místech OKD a denně musely zvládnout přes dvě stovky pohovorů. Probíhaly na dolech Darkov, ČSA a ČSM podle stanoveného harmonogramu. „V každé komisi na daných lokalitách byl z pověření závodních výborů jeden zástupce odborových organizací. Na ČSA působily dvě komise a na Darkově a ČSM po čtyřech komisích,“ řekl předseda Sdružení hornických odborů OKD Jiří Waloszek. 

OKD skončilo loni ve ztrátě, na růst mezd nemá peníze 
Úkolem odborářů v komisích bylo podle jeho slov řešit hned na místě případné nesrovnalosti. „Pohovory ale proběhly bez problémů. V případě ukončení pracovního poměru dohodou k 31. březnu 2021 zaměstnanci obdrží až 11násobek průměrného měsíčního výdělku podle počtu odpracovaných let, v případě výpovědi maximálně 4násobek průměrného měsíčního výdělku. Podnik DIAMO dosud převzal od OKD přibližně 2450 zaměstnanců, skoro sedm set z nich si nechá na útlumové, likvidační a rekultivační práce. Několik desítek zaměstnanců je například v pracovní neschopnosti, takže je pohovory teprve čekají,“ vysvětlil Jiří Waloszek. 

Postup a přechod práv i povinností z pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele byl projednán se zástupci všech odborových organizací působících v OKD i ve státním podniku DIAMO. Hlavním podpůrným nástrojem pro odcházející pracovníky je státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví (dle NV č. 415/2020 Sb.). Mají na něj nárok všichni propuštění zaměstnanci, ale musí o něj požádat. Informace a formuláře dostali při propouštěcích pohovorech. Pro horníky pracující pod zemí činí příspěvek 8000 korun měsíčně, pro ostatní 5300 korun měsíčně. Podporu mohou dostávat až pět let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka. 

„V únoru jsme zaměstnavateli předložili návrh odborových organizací SHO na navýšení mezd a následně bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. V prvním kole nám zaměstnavatel sdělil, že nemá finanční prostředky na růst mezd. V našem návrhu jsme vypustili ostatní příplatky, které jsme v minulosti vždy chtěli navyšovat a soustředili jsme se na mzdy a tarify. V té době ještě nebyl schválen byznysplán firmy. Po jeho schválení zaměstnavatel přišel k jednání opět s návrhem na nulový růst mezd. S tím nesouhlasíme a další postup budeme dohadovat v základních organizacích. Závodní výbory nám předají své návrhy a my podle nich stanovíme další postup. Vzhledem k situaci, ve které se OKD nalézá, bude vyjednávání velice složité. Loňská ztráta OKD vše komplikuje. Naším cílem je zachovat reálné mzdy podle kolektivní smlouvy OKD a kolektivní smlouvy vyššího stupně. To znamená, aby se zaměstnanecké mzdy navyšovaly minimálně o inflaci,“ uzavřel předseda SHO OKD Jiří Waloszek.

  • Zdroj: Článek vyšel v HGN č. 4/2021