Vznikající rizika a výzvy v oblasti BOZP v zemědělství a lesnictví

Vzhledem k rozmanitým úkolům, jako je zacházení s hospodářskými zvířaty a kácení stromů, se nelze divit, že zemědělství a lesnictví je jedním z nejnebezpečnějších odvětví v Evropě. Má-li toto odvětví přežít, musíme předvídat a řešit výzvy v oblasti BOZP, kterým bude toto odvětví čelit.
 

Nový informační dokument identifikuje tradiční převažující rizika v tomto odvětví, jako je zacházení se zvířaty a úrazy při používání traktorů a motorových pil. Zabývá se rovněž blíže výzvami v oblasti BOZP, které mohou vyplynout z významných vznikajících rizik v tomto odvětví.

Jedná se o rizika související s pesticidy, muskuloskeletální poruchy, zoonózy, nádorová onemocnění kůže, stres a psychosociální problémy.

Tato publikace je prvním ze tří informačních dokumentů týkajících se tohoto odvětví.

Prohlédněte si informační dokument k problémům v oblasti BOZP v zemědělství a lesnictví a související zprávu.

 
 
  • Zdroj: EU-OSHA | agentura Evropské unie