Důvěra mezi podnikateli se meziměsíčně zlepšila, spotřebitelé zůstávají skeptičtí

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti lednu zvýšil o 2,4 bodu na hodnotu 89,7 při protichůdném vývoji jeho jednotlivých složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 3,5 bodu na hodnotu 90,6, indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 3,5 bodu na hodnotu 85,0. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů oproti lednu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o  3,9  bodu na  hodnotu 97,1. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se v meziměsíčním srovnání snížil. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší. 

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,1 bodu na  hodnotu 114,6. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po  stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s lednem mírně snížil. Podnikatelé ve  stavebnictví odhadují, že se v příštích třech měsících zvýší stávající počet zaměstnanců. V meziročním srovnání je ovšem důvěra ve  stavebnictví stále nižší.

V únoru se důvěra podnikatelů v odvětví obchodu snížila. Indikátor důvěry poklesl o  3,0   bodu na hodnotu 87,4. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou zůstává již třetí měsíc téměř neměnný. Meziměsíčně se mírně snížil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsícůStav zásob zboží na  skladech se podruhé v řadě výrazně zvýšil. Ve srovnání s únorem 2020 je důvěra podnikatelů v obchodě stále výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v únoru zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,8 bodu na hodnotu 81,9. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti minulému měsíci snížil. Současně se ale snížili i podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Z dalších ukazatelů stojí za zmínku přetrvávající vysoký podíl podnikatelů, kteří v uplynulých třech měsících přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v únoru důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl stejně jako minulý měsíc o 3,5 bodu, tentokrát na hodnotu 85,0. Ve srovnání s minulým měsícem se zvýšil podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanáct měsíců zhoršení celkové ekonomické situace, jejich vlastní finanční situace, růst nezaměstnanosti a spotřebitelských cen. Meziměsíčně se naopak snížil počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále výrazně nižší.

___________

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. února 2021.

  • Zdroj: Český statistický úřad