EGAP nabídne podporu velkým firmám formou záruk

Svaz průmyslu a dopravy České republiky požadoval podporu i pro firmy nad 250 zaměstnanců. Pomocí záruk za komerční úvěry ji bude realizovat EGAP. Přispěli jsme významně ke zlepšení jejích parametrů.

Program podpory připravují ministerstva financí a průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). I díky našim připomínkám a konzultacím s exportéry by pomoc měla být dostupná nejen velkým exportérům, ale i jejich dodavatelům. Program má za úkol zlepšit likviditu firem poskytnutím záruk za úvěry nejen na provoz, ale i na investice, což byl náš další důležitý požadavek. Díky personálnímu a technickému vybavení považujeme EGAP za vhodnou volbu k realizaci této podpory.

Prostřednictvím zákona o státním rozpočtu byla již navýšena pojistná kapacita EGAPu na 330 mld. Kč a ve zrychleném režimu legislativní nouze by v nejbližší době měla být schválena novela Zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která poskytne základní vymezení, aby mohl EGAP plnit i svou novou roli. Podařilo se nám dosáhnout několika pozitivních změn. Níže přinášíme aktuální parametry, které finálně stanoví nařízení vlády. Nadále se zasazujeme za zlepšení některých z nich, zejména pak absolutní maximální výše úvěru.

  • Záruka na provozní úvěr může být sice poskytnuta jen na 3 roky, ale je možno zaručit i investiční úvěr, a to až na 5 let.
  • Horní hranice garance byla zvýšena na 80 % hodnoty úvěru, což jsme požadovali.
  • Bohužel maximální výše úvěru, který lze garantovat, zůstala na 1,4 mld. Kč. Pro největší firmy je to však nedostačující a proto požadujeme alespoň dvojnásobek tohoto limitu. Jde zejména o náročné výroby s velkými provozními náklady a firmy s obraty přesahujícími cca 5,6 mld. Kč. (Minimální hranice je 5 mil. Kč.)
  • Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.
  • Zůstalo také nastavení umožňující garantovat úvěr pouze u jedné banky financující příslušnou firmu, což představuje problém pro některé společnosti financované dvěma bankami, neboť jedna za úvěr záruku získá, druhá ne.
  • Podařilo se nám dosáhnout upřesnění, či zmírnění parametrů pro hodnocení firem, aby byl program široce dostupný. Bonita žadatele hodnocená na základě podkladů od financující banky k 31.12.2019 ratingovým modelem EGAP musí být nejhůře na stupni B, v odůvodněných případech bude umožněn i rating B- za podmínek sníženého krytí záruky.
  • Mezi povinnosti žadatele patří řádně a včas platit subdodavatelům, avšak s vyjednanou tolerancí maximálně 10 % faktur do 21 dnů po splatnosti.
  • Na naše doporučení se do celkového exportu firmy počítá i výroba pro jiného exportéra, takže by na záruky měly dosáhnout i firmy, které jsou významnými subdodavateli dalších přímých exportérů. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí tak celkem u vývozce dosahovat min. 20% v roce 2019.

Jsme si vědomi, že nelze nařízením postihnout veškeré nuance vznikající u různých firem, které současná situace postihla. Budeme se tedy snažit nejen o další optimalizaci podmínek, ale také o možnost individualizovaného přístupu k některým případům. Pokud se to v praxi ukáže jako potřebné, lze nařízení novelizovat. Zvýšený maximální limit bychom však chtěli vidět už v první verzi.

kategorie Proexportní servis