Evropská federace stavařů a dřevařů ke COVID – 19

Krize COVID-19 se změnila na evropskou a celosvětovou zdravotní krizi. Stále více zemí přijímá opatření k zastavení šíření viru COVID-19. Tato opatření mají obrovský dopad na ekonomiky, na společenský a politický život a na společnost jako celek. V některých zemích se naše průmyslová odvětví zcela zastavila. V jiných zemích nebyla dosud přijata žádná nebo jen velmi malá opatření.
 
Vzhledem k současné zdravotní situaci se EFBWW a její členské organizace velmi obávají skutečnosti, že mnoho pracovníků v tomto odvětvích:
– nemůže pracovat z domova;
– nemůže respektovat požadavky týkající se sociálního distancování;
– nedisponují dostatkem potřebných ochranných prostředků, ani nepracují na místech s základních (hygienických) zařízení atd.
– jsou vyslanými nebo migrujícími pracovníky a často žijí společně ve skupinách ve velmi jednoduchých ubytovacích zařízeních a jsou často zaměstnáni na základě nejistých smluv (osoby samostatně výdělečně činné, smlouvy na dobu neurčitou, mini-práce,…).
 
COVID-19 je především zdravotní krize. EFBWW chce všem připomenout, že zdravotní pojištění a sociální ochrana jsou základními lidskými právy a mělo by se s nimi zacházet jako se zdravím před ziskem!
 
Po ukončení krzie začne EFBWW připravovat poziční dokument pro cílená evropská opatření na podporu pracovních míst v našich průmyslových odvětvích. 
Evropská federace stavařů a dřevařů zřídila speciální webové stránky týkající se krize Covid-19, kde mnoho přidružených organizací EFBWW poskytuje odkazy na konkrétní webové stránky týkající se COVID – 19 v jejich zemi.
 
 
  • Zdroj: OS STAVBA ČR