EGAP zlepšil podmínky exportérům

Dočasná změna výše českého podílu při pojištění EGAP je opatřením, které má podpořit financování českých exportérů. Od 5. července 2021 jsou aplikována nová pravidla pro určení a vyhodnocení podílu zboží a služeb českého původu na hodnotě vývozu nebo výroby pro nově uzavírané obchodní případy.

Nově nastavený režim pravidel pro „český podíl“ odstraňuje administrativní bariéry, zároveň provedená změna umožňuje provádět transakce spojené s objemově menšími případy flexibilněji. Celkově tedy tento režim vede ke zvýšení podpory českého exportu a exportérů. Jedná se o změnu dočasného charakteru, která bude v podobě zmíněné v následujícím odstavci aplikována od data účinnosti, tj. 5. července 2021, do 31. prosince 2022. 

V rámci určení a vyhodnocení podílu zboží a služeb českého původu bude uplatňován pásmový režim, kdy určení hodnoty českého podílu bude odvozeno od výše maximální pojistné hodnoty (dále „MPH) konkrétního obchodního případu.

U obchodních případů s MPH do 100 mil. CZK včetně, není požadavek na minimální výši českého podílu uplatňován. U obchodních případů s MPH nad 100 mil. CZK a do výše 500 mil. CZK včetně, je vyžadována minimální výše českého podílu na úrovni 30 %. Co se týče obchodních případů s MPH nad 500 mil. CZK, Český podíl je standardně vyžadován minimálně na úrovni 50 %. V tomto pásmu však platí současně platné výjimky, na základě kterých může být v případě schválení EGAP hodnota českého podílu snížena. Zároveň došlo k odstranění přirážky k pojistné sazbě za nedodržení minimálního českého podílu, takže nyní již nebude tato výjimka zpoplatněna vyšším pojistným. 

 

Maximální pojistná hodnota obchodního případu

 

Minimální výše českého podílu

 do 100 mil. CZK včetně  není uplatňována 
  nad 100 mil. CZK až 500 mil. CZK včetně   30 %
 nad 500 mil. CZK    50 % (výjimečně min. 20 %) 

Věříme, že výše uvedená změna povede k usnadnění a nárůstu vývozu. Zároveň připomínáme, že až do konce roku 2021 je možné využít kromě standardních pojistných produktů EGAP i již dříve oznámené protipandemické programy EGAP, konkrétně ve spolupráci s bankami program záruk COVID Plus za provozní a investiční úvěry se splatnosti do 6 let, které jsou určené pro velké podniky a skupiny s více než 250 zaměstnanci, a dále pojištění krátkodobých vývozních pohledávek se splatností do 2 let pro zákazníky ze zemí Evropské unie a zemí OECD. 

Informace o všech produktech i kontaktní osoby pro zodpovězení doplňujících dotazů naleznete na stránkách www.egap.cz

Fára Pavel

 

/

 

kategorie Aktuálně