Svaz průmyslu vyzval poslance, aby schválili nový stavební zákon

Česká republika neprodleně potřebuje nový stavební zákon. Poslanecká sněmovna ho sice už dříve schválila, ale červenou mu vystavil Senát. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto společně s Hospodářskou komorou a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vyzval poslance, aby při posledním hlasování ve sněmovně zákon schválili většinou 101 hlasů. Nový stavební zákon pomůže občanům, podnikatelům i veřejným investorům při povolování staveb i jejich realizaci.

„Nový stavební zákon je nezbytný pro další rozvoj České republiky. Bez něj bude i nadále obtížné v ČR investovat. Pomůže při povolování staveb, ať už dálnic, rodinných domů, bytů, energetických či průmyslových staveb. Vyzýváme proto poslance, aby definitivně schválili svůj původní návrh rekodifikace stavebního práva a pomohli po řadě neúspěšných pokusů zavést tolik potřebnou systémovou změnu,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rekodifikace stavebního práva by měla například zrychlit stavební řízení na 1 rok, omezit zbytečnou byrokracii a ulevit soudům a státní správě. Ekonomicky by navíc rekodifikace měla přinést státu roční úsporu na provozních nákladech ve výši 2,5 miliardy korun a roční příjem vyvolaný přijetím zákona ve výši 7,1 miliardy korun.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje rekodifikaci stavebního práva. Svaz průmyslu a dopravy se proto s Hospodářskou komorou a Svazem podnikatelů ve stavebnictví rozhodl otevřeným dopisem požádat poslankyně a poslance, aby rekodifikaci podpořili při posledním zásadním hlasování.

kategorie Tiskové zprávy