EK navrhla plán na případný výpadek dodávek plynu na zimu

Evropská komise 20. 7. vyzvala členské státy k dalšímu šetření plynem, aby se před letošní zimou více naplnily zásobníky. Prvně má na řadu přijít dobrovolné snižování spotřeby. Komise vyzývá členské státy, aby se od 1. srpna do 31. března snažily snížit spotřebu alespoň o 15 % oproti průměrné spotřebě z posledních 5 let. Pokud dojde k zastavení dodávek plynu z Ruské federace, což je dle Komise „pravděpodobný scénář,“ a stávající dobrovolná opatření nebudou stačit, může Komise po předchozí konzultaci s členskými státy a stakeholdery vyhlásit stav nouze („Union Alert“) a úsporu plynu nařídit.

Minulý týden zveřejněná čtvrtletní zpráva ERÚ o provozu plynárenské soustavy ukazuje meziroční pokles spotřeby plynu v ČR za první letošní čtvrtletí o více než 15 %. „Vysoké a velmi volatilní ceny plynu jsou pro firmy i domácnosti často již nyní samy o sobě impulsem k hledání úsporných řešení nebo alternativ a řada firem tam, kde je to možné, tak činí. Bohužel ne všude je náhrada za plyn možná v daném časovém rámci a proto je třeba se připravovat i na možnost omezení dodávek, což je stav, který si nikdo nepřeje,“ popisuje situaci Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu. „Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje vládu, že potřebujeme mít jasné krizové scénáře s konkrétními postupy a že informace často nejsou podávány srozumitelně. Firmy stále například neví, zda by případně spadly do tzv. nepostradatelných sektorů nebo kdy se jich může zastavení dodávek skutečně týkat,“ vysvětluje Bohuslav Čížek.

Z průzkumu mezi členskou základnou Svazu průmyslu vyplynulo, že jsou mezi firmami velké rozdíly ve spotřebě plynu a v možnostech jeho náhrady. V řadě energeticky náročných odvětvích (chemický průmysl, hutnictví a ocelářský průmysl, výroba skla a keramiky) je náhrada plynu alternativami složitá, neboť by se muselo změnit často celé energetické hospodářství uvnitř podniku, což je finančně i časově náročné. V krátkém období je pro řadu firem náhrada technologické spotřeby v podstatě i nemožná. Firmy napříč odvětvími navíc vyjádřily obavu z chybějící nebo nedostatečné infrastruktury pro alternativy. V případě elektřiny je vybudování nových vedení k podnikům záležitostí na několik měsíců až let s ohledem na veškeré povolovací procesy. Podobně nejisté je to i s infrastrukturou pro vodík a vodíkové technologie. V podnicích, kde je na plynu závislá jen část produkce nebo technologie, je náhrada o něco snazší, ale i tak je otázka, jak rychle se dá stihnout s ohledem na stále ne úplně dobře fungující dodavatelské řetězce. „Firmy navíc upozorňují na stávající období kumulace velmi vysokých nejistot, ve kterém se obtížně cokoliv plánuje a které komplikuje i možnosti investovat,“ upozorňuje Bohuslav Čížek. „Uvědomujeme si ale, že se všichni musíme zapojit – stát, domácnosti i firmy. Každý v rámci svých možností by měl hledat cesty, jak může ke snížení spotřeby plynu přispět. Jsme připraveni s MPO hledat reálné možnosti a potřebné podmínky ze strany firem,“ dodává Bohuslav Čížek.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že Komise představila kritéria omezení spotřeby plynu pro prioritizaci odběrných míst a že do hodnocení má vstupovat i otázka případných škod na technologiích v případě jejich nutného odstavení. Věříme, že MPO tato doporučení vezme v případě přípravy českého krizového scénáře v potaz a bude je s námi v těchto dnech konzultovat. O vymezení tzv. nezbytných sektorů a provozů a souvisejících postupů dlouhodobě žádáme,“ připomíná Bohuslav Čížek.

Jak jsme upozornili ve společném prohlášení s ostatními zaměstnavatelskými svazy, firmy stále čekají, až MPO představí chybějící opatření na kompenzaci rostoucích cen energií pro firmy podle Dočasného krizového rámce.

„Jako Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňujeme, že MPO chce jít s úsporami energie příkladem a vláda projednala manuál pro úspory energie ve státní správě. Jsme připraveni spolupracovat na manuálech i pro firmy,“ dodává Bohuslav Čížek.