Ekonomika rostla i v prvním čtvrtletí 2018

Podle předběžných dat pokračuje dobrá kondice české ekonomiky i na začátku roku 2018. V 1. čtvrtletí 2018 je meziroční odhad růstu ekonomiky 4,5 %, tedy stejné tempo, jakého dosáhla ekonomika v celém roce 2017. Mezičtvrtletní růst je 0,5 %.

„Aktuální vývoj ekonomiky vychází z dobrého základu, její růst táhne především silná domácí poptávka. Přesto jsme opatrní ve výhledu na další období. V druhé polovině roku předpokládáme nižší hodnoty, byť ekonomika stále poroste. Růst HDP pro celý rok 2018 odhadujeme na 3,4 %,“  vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Pozitivní vývoj ekonomiky bude nadále vyvolávat poptávku po pracovní síle, která se stane bariérou rychlejšího růstu. Tento vývoj může také udržet tlak na růst mezd,“  doplňuje Bohuslav Čížek.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy