B2G a B2B jednání s myanmarskou delegací

2. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci mezi ČR a Republikou Myanmarský svaz na úrovni ministrů spojené s B2G a B2B jednáními proběhne dne 6. června 2018.

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
ve spolupráci s
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Vás zve k účasti na 

2. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci
mezi ČR a Republikou Myanmarský svaz
na úrovni ministrů průmyslu a obchodu ČR a plánování a financí Myanmaru
a na B2G a B2B jednání s myanmarskou delegací

Středa 6. června 2018 od 13:00 hodin (od 12:40 registrace)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Velký sál
Na Františku 32, Praha 1

Pozvánka a předběžný program zde.
Seznam myanmarské delegace zde.

Registrace zde.

V souvislosti s přípravou podkladů pro jednání ministrů Vás tímto také žádáme o součinnost při zpracování podkladových materiálů k obchodní a hospodářské spolupráci ve vztahu k Myanmaru. Prosíme laskavě zaslat Vaše připomínky a náměty a zkušenosti k obchodování s Myanmarem nejpozději do 16. 5. 2018 na odbor zahraničně ekonomických politik II MPO Ing. Jaromíru Dudákovi, MBA (email: dudak@mpo.cz, tel.: 224 852 832) a ZŘO ing. Petru Kulovanému (email: kulovaný@mpo.cz, tel.:224 852 633) a v kopii na SP (email: stancevova@spcr.cz).
Dopis z MPO zde.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře