Svaz podporuje novelu zákona o investičních pobídkách

Svaz průmyslu a dopravy ČR chce, aby byla co nejdříve schválena novela zákona o investičních pobídkách. Aktivně se podílel na její přípravě a v mezirezortním řízení v ní uplatňuje připomínky. Svaz dlouhodobě požaduje revizi investiční podpory, současné nastavení totiž neodpovídá aktuální situaci na trhu práce a nemyslí na rozvoj české ekonomiky. Novela zákona směřuje investiční podporu více do technologických center s aplikovaným výzkumem a vývojem a do center strategických služeb, která působí např. v hi-tech sektoru nebo v oblasti zpracování dat. Ze systému naopak vypadne podpora prosté výroby, která nemá vysokou hodnotu a jejímž zaměstnancům jsou vypláceny podprůměrné mzdy.

„Jsme rádi, že novela preferuje podporu technologických center s aplikovaným výzkumem a vývojem. Zvýšila jim finanční pomoc a zjednodušila podmínky pro vytváření pracovních míst. Naopak by už nemělo docházet k podpoře jednoduché výroby,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

„Novela zavádí možnost zkrácených úvazků pro zaměstnance, kteří z mnoha důvodů preferují flexibilní zaměstnávání. Také odstraňuje v současné době kontraproduktivní podmínky vytvoření nových pracovních míst ve výrobě,“ komentuje Radek Špicar, viceprezident SP ČR.

„Oceňujeme konstruktivní postup ministerstva průmyslu a agentury CzechInvest při přípravě novely zákona o investičních pobídkách založený na odborné diskuzi. Věříme, že naše připomínky budou zapracovány, protože cílí na posílení aplikovaného výzkumu, zavádění nových technologií a vyšší přidanou hodnotu. Doufáme, že novela bude co nejdříve schválena a zavedena do praxe,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

V oblasti výroby budou nově podmínkou pro získání investiční podpory od státu mzdy zaměstnanců, které musí dosahovat alespoň regionálního průměru. Právě výše mezd se ukázala jako jedno z mála v praxi použitelných kritérií, protože souvisí s vývojovou činností společnosti a přidanou hodnotou jejích produktů. Společnost bude muset splnit i jednu z dalších podmínek – buď musí mít 10% podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (Svaz k tomu navrhuje jako další podmínku i smluvní spolupráci s výzkumnou organizací či vysokou školou), nebo 2 % výzkumných pracovníků za podpořenou provozovnu.

Novela formuluje konkrétní znění dalších úprav navržených již v předchozím Návrhu na změny v systému investičních pobídek. Modernizace stávajících závodů, postupující digitalizace či zavádění technologií z oblasti Průmyslu 4.0 nemusí vždy nutně znamenat čistý nárůst v pracovních místech, přesto by dle Svazu průmyslu mělo být rozšíření takovýchto nových technologií podporováno.

Svaz navrhuje některá dílčí upřesnění k novele zákona. Celé stanovisko naleznete zde.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy