Ekonomika za celý rok 2022 vzrostla o 2,4 %

Český statistický úřad zveřejnil bližší informace k výsledkům HDP za 4. čtvrtletí 2022 a celý loňský rok a potvrdil celkový růst loňského roku ve výši 2,4 %. K vývoji HDP přispěly zejména výdaje na tvorbu hrubého kapitálu, které vzrostly o 6,2 %, a také zahraniční poptávka. Hodnoty vývozu i dovozu se zvýšily o 5,7 %. Z pohledu sektorů měl největší příspěvek k růstu i díky své pozici zpracovatelský průmysl. Dále významně rostly sektory obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství nebo informační a komunikační činnosti. Celkové výsledky HDP ale negativně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností, které naopak poklesly o 0,9 %. Ačkoliv zůstaly hodnoty HDP v souhrnu za celý rok poměrně slušné, mezikvartálně ekonomika již druhé čtvrtletí v řadě poklesla, zejména vlivem klesající spotřeby.

Výsledky HDP za loňský rok pozitivně ovlivnila mimo jiné i nízká srovnávací základna z „covidového“ roku 2021 a dále odložená spotřebitelská poptávka a investice firem z doby pandemických uzávěrek. Kumulace bariér v podobě vysoké míry inflace, cen energie a dalších nejistot se však postupně podepsala na ekonomickém výkonu a ve druhé polovině roku začala ekonomika zpomalovat. I když se naštěstí nepotvrdily negativní scénáře extrémních cen energie nebo nedostatku zemního plynu, ekonomika mezičtvrtletně poklesla již podruhé za sebou a dostali jsme se do technické recese,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přes vysoké obavy na konci léta a na podzim se nakonec podařilo dosáhnout ekonomického růstu a dostat se v průběhu roku fakticky zpátky na předcovidovou úroveň, byť většině zemí EU se to podařilo již o rok dříve. Pro firmy to však nebyl lehký rok. Dobrou zprávou ale je, že se ekonomické vyhlídky oproti podzimu mírně zlepšily. Stále ale ekonomika zůstává velmi citlivá na jakékoliv negativní výkyvy, což potvrzuje opatrnost firem v očekávání investic či zakázek.