Ekonomiku brzdila klesající spotřeba

Meziroční růst českého hospodářství ve 3. čtvrtletí výrazně zpomalil a mezičtvrtletně ekonomika mírně klesla. Hlavní podíl na tom měl propad spotřeby domácností. Ty totiž kvůli silnému růstu cen stále čelily reálnému poklesu příjmů.  

Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil o 1,7 %. Ekonomika mezičtvrtletně klesla o 0,2 %. Vývoj HDP pozitivně ovlivňovala zahraniční poptávka. Naopak spotřeba růst brzdila. „Spotřeba domácností se propadala meziročně i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Domácnosti tak reagovaly na přetrvávající hluboký pokles reálných příjmů. Průměrná mzda byla reálně nižší o téměř desetinu a cenový růst zasahoval především nezbytné zboží a služby. Netypicky silně se tak snižovala spotřeba netrvanlivého zboží, které mnoho nezbytných položek zahrnuje,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Pokles domácí poptávky zasáhl zejména odvětví služeb. Hrubá přidaná hodnota významného uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství meziročně klesla o 1,3 % a zvolnil také růst odvětví některých služeb více závislých na podnikové poptávce. Lépe se dařilo zpracovatelskému průmyslu, kde HPH meziročně vzrostla o 3,2 % a mezičtvrtletně o 1,8 %. Stál za tím především pozitivní vývoj ve výrobě motorových vozidel, který převážil nad spíše slabšími výsledky zbytku průmyslu.

Ve 3. čtvrtletí opět zrychlil meziroční růst spotřebitelských cen na 17,6 %. Nadále nejvíce k růstu přispívala trojice potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení a energie a doprava. Výrazně ale zrychloval růst cen potravin, do kterých se přeléval vývoj cen výrobců v zemědělství. Mírně zpomalil meziroční růst cen průmyslových výrobců i cen vývozu.

Nominální nárůst průměrné mzdy o 6,1 % výrazně zaostával za dynamikou cen a mzdy tak ve 3. čtvrtletí reálně meziročně klesly o 9,8 %, stejně jako v předchozím čtvrtletí. Celková zaměstnanost byla meziročně vyšší o 1,8 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím spíše stagnovala. Na nízké úrovni zůstávala obecná míra nezaměstnanosti.

Další detaily přináší aktuální analýza: Vývoj ekonomiky ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2022 

  • Zdroj: Český statistický úřad