ETUCE apeluje na ministry školství, aby zlepšili pracovní podmínky pedagogů

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) vydala tiskovou zprávu, ve které apeluje na ministry školství, kteří se ve dnech 16. – 17. 9. 2020 sešli v Osnabrücku u příležitosti jednání v rámci německého předsednictví v Evropské komisi.
 
Schůzky se zúčastnili ministři z členských zemí EU, kandidátských zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a zemí Evropského sdružení volného obchodu. Předmětem jednání byla diskuse týkající se budoucích priorit strategie EU ve věci odborného vzdělávání a přípravy.
 
ETUCE ve své tiskové zprávě zdůraznila, že pandemie měla na sektor odborného vzdělávání a přípravy negativní vliv. Na rozdíl od jiných typů škol a vzdělávacích institucí, přesun odborného vzdělávání a přípravy do online prostoru, nebo vzdělávání na dálku není úplně možný, a to obzvláště v oblasti praxí a praktické výuky. Poukazuje na to, že učitelé odborného vzdělávání a přípravy neměli dostatečnou metodickou ani materiální podporu pro to, aby mohli plně využít distanční výuku. Tento nedostatek se negativně projevil i na zapojení žáků z různých socio-ekonomických skupin do této výuky.
 
ETUCE vyzvala ministry školství jednotlivých zemí, aby nastavili novou strategii EU týkající se odborného vzdělávání a přípravy tak, aby se nejen zlepšily pracovní podmínky pedagogických pracovníků působících v tomto sektoru, ale aby se pomocí růstu platů zlepšila atraktivitu jejich povolání. Zvláštní pozornost by se pak dále měla věnovat bezpečnému návratu všech studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků do škol a vzdělávacích institucí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství